AMN

Распис за избор нових чланова Академије СЛД 2019.
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Обавештава
Да се маја 2019. године бирају нови чланови Академије (редовни, ванредни, почасни-инострани).
Предлози се достављају до 15. фебруара 2019. године.

Распис Упутство Формулар Квалитативни критеријуми
Академија медицинских наука - Обавештење "Pathogenesis, diagnosis and therapy of myeloproliferative neoplasm"
  • Место: Хотел Хилтон, Краља Милана 35, Београд
  • Време: 08/05/2019,
  • Акредитовано под бројем: A-1-904/19
Академија медицинских наука - Симпозијум "Мултидисциплинарни приступ пацијентима"
  • Место: Клиничко болнички центар Приштина - Грачаница
  • Време: 28/03/2019, у 8 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-906/19 за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Слушаоцима су додељена 4 бода.
Академија медицинских наука - Симпозијум "Старење и канцер"
  • Место: Огранак САНУ у Новом Саду, Пашићева 6
  • Време: 21/03/2019, у 12 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-902/19 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте. Слушаоцима су додељена 4 бода.

страна 1 од 1