AMN

Распис за избор нових чланова Академије СЛД 2019.
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Обавештава
Да се маја 2019. године бирају нови чланови Академије (редовни, ванредни, почасни-инострани).
Предлози се достављају до 15. фебруара 2019. године.

Распис Упутство Формулар Квалитативни критеријуми
Академија медицинских наука - Обавештење "Pathogenesis, diagnosis and therapy of myeloproliferative neoplasm"
 • Место: Хотел Метропол Палас, Булевар краља Александра 69, Београд 11000
 • Време: 08/05/2019,
Академија медицинских наука - Симпозијум "хемотерапија и хемобиологија"
 • Место: Огранак САНУ у Новом Саду, Пашићева 6, Нови Сад
 • Време: 27/11/2018, у 12:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2219/18 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре. Предавачима је додељено 8 бодова, слушаоцима 4.
Академија медицинских наука - Симпозијум "холестеатом средњег ува: од морфологије до терапије"
 • Место: Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 23/11/2018, у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2218/18 за лекаре. Предавачима је додељено 8 бодова, слушаоцима 4.
Академија медицинских наука - Превенција исхемијског можданог удара у свакодневној клиничкој пракси
 • Место: Нови Сад
 • Време: 29/10/2018, у 12 часова
Академија медицнских наука - Гастроинтестиналне и хепатолошке компликације код болесника са хроничним болестима бубрега
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 05/10/2018, Почетак у 8:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2200/18 - за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, слушаоцима је додељено 6 бодова

страна 1 од 5 | следећа >