У збирци радова "COVID-19 SARS-CoV-2" објављују се радови о  COVID-19  које су на позив председника Академије медицинских наука СЛД написали чланови Академије и други стручњаци који се баве различитим проблемима везаним за ово до сада непознато обољење узроковано корона вирусом SARS-CoV-2. Циљ ове активности Академије је да се члановима Српског лекарског друштва и свим лекарима и здравственим радницима из наше земље  пружи могућност да се упознају са најсавременијим подацима о болести COVID-19  и вирусу SARS-CoV-2.

Данас су знања о COVID-19  ограничена и о тој болести ће се непрекидно појављивати нови подаци. Настојаћемо да на овој интернет страни континуирано објављујемо нове радове са најновијим сазнањима из ове области.

 

Радови објавњени у збирци "COVID-19 SARS-CoV-2" су подвргнути рецензији.

Сви аутори су изјавили да немају сукоб интереса.

Аутори су сагласни да се радови објављени у онлајн збирци  "COVID-19 SARS-CoV-2" могу бесплатно преузимати и користити у складу са лиценцом о отвореном приступу Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) с тим да се призна ауторство и наведе прво објављивање у овој онлајн збирци.


Aсист. др сци. мед. Никола Митровић, Проф. др Драган Делић

COVID-19: клиничке манифестације и исход болести


Проф. др Милован Петровић

Инвазивни третман акуних коронарних синдрома током КОВИД-19 пандемије


Проф. др Вишња Лежаић

Акутнo оштећење бубрега код болесника са COVID-19


Проф. др Јован Поповић, Др Душица Поповић, dr. sci. med,  Доц. др Коста Поповић

Молекуларни механизми плејотропних дејстава хлорокина и могућности примене у лечењу COVID-19 


Др Владан Чокић

Утицај андрогена на изражену упалу код КОВИД-19