Адреса

Пере Велимитовића 54/15, 11000 Београд
Телефон: +381642589903
E-mail: ljubicadjukanovic@yahoo.com

Лични подаци:
Рођена 11. новембра 1943. године, Кораћица,Србија
Удата, супруг прим. др Душан, гиннеколог, кћерка Наташа и син Небојша елeктроинжењери, унуци Мина, Лука, Лазар, Дара.

 

Едукација
Факултет 1962-67 Медицински факултет, Универзитет у Београду
Магистеријум 1970-1972 Природно-математички факултет, Универзитет у Београду (магистарска теза из имунологије одбрањена 1976)
Специјализација 1973-1977 Специјализација интерне медицине
Докторат 1983 Медицински факултет, Универзитет у Београду (докторска дисертација из нефрологије)

 

Усавршавање у иностранству 1982 Renal Unit of Guy's Hospital (Prof. JS Cameron)

1987 Renal Unit of Guy's Hospital (Prof. JS Cameron)

Делатност и напредовање у струци

1968-1969 Лекар опште праксе, Медицински центар, Јајце, БиХ
1969-1971 Лекар опште праксе, Институт за имунологију и вирусологију - Торлак, Београд
1971-1987 Лекар опште праксе, лекар на специјалитацији и специјалиста интерне медицине, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда (данас КБЦ Звездара)
1981-1987 Шеф Одељења клиничке нефрологије, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда
1988-1989 Начелник Одељења за хемодијализу, Клиника за нефрологију. Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1989-1992 Начелник Одељења трансплантационе нефрологије, Клиника за нефрологију. Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1992-2002 Директор Клинике за нефрологију, Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1998-2000 Помоћник директора за интерну медицину, Ургентног центра Клиничког центра Србије, Београд
31. 12. 2002 пензионисана

Избор у наставна звања и наставна делатност

1979-1987 Асистент, Катедра интерне медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1987-1992 Доцент, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1992-1996 Ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1996 Редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1989-1994 Заменик шефа Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду
1994-2001 Шеф Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду
1995-2002 Главни уредник „Новина у нефрологији" часописа Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду

Наставна делатност на другим факултетима

Предавала је нефрологију студентима редовних и последипломских студија на медицинским факултетима у Београду, Крагујевцу, Приштини, Подгорици и Фочи

Избор и делатност у Академији медицинских наука СЛД

1996-2002 Ванредни члан Академије медицинских наука СЛД
2002- сада Редовни члан Академије медицинских наука СЛД
2004-2008 Генерални секретар Академије медицинских наука СЛД
2007-2015 Помоћник уредника „Монографије научних скупова АМН СЛД",
2015-2019 Главни уредник „Монографије научних скупова АМН СЛД"
2019- Председник Академије медицинских наука СЛД

Чланство у удружењима

1970- Српско лекарско друштво
2010 -2019 Члан Управног одбора Српског лекарског друштва
2010-2019 Председник Одбора за континуирану медицинску едукацију Српског лекарског друштва
1971 Нефролошка секција Српског лекарског друштва
1996-2000 Председник Нефролошке секције СЛД
1978-2004 Удружење нефролога Југославије
2004- Удружење нефролога Србије
1978- European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association ERA-EDTA, Senior Member of ERA-EDTA (2008)
Distinguished Fellow of ERA-EDTA (2013)

1981- International Society of Nephrology
1981 Danube Symposium of Nephrology, Council member (1993-2002)
1994- Balkan Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO), President of BANTAO (1996-1998)
1991 Bulgarian Society of Nephrology (Honorary member)
1998 Varna Kidney Foundation (Honorary member)


Чланство у уређивачким одборима

Српски архив за целокупно лекарство (1990-2000) (2008 -2016)
Bilten za transfuziologiju i hematolofiju (1994-1998)
Journal of BANTAO, Associated Editor (2003 -)
Hippokratia (2006 -2010)
Biomedicinska istraživanja , savetnik urednika (2010- 2019)
ISRN Nephrology (2013-2014)

Награде

1995 - Захвалница Медицинског факултета Универзитета у Београду за допринос последипломској настави
1996 - Плакета Медицинског факултета Универзитета у Београду за допринос последипломској настави
1998 - Повеље Медицинског факултета Универзитета у Ниш
1999 - Повеља Српског лекарског друштва
2000 - Награда за научни рад Српског лекарског друштва
2004 - Награда Министарства за науку и заштиту животне средине Србије
2010 - Награда за животно дело Српског лекарског друштва
2012 - Захвалница Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
2014 - Захвалнице Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
2016 - Награда"Велики печат" Српског лекарског друштва

Публиковани радови и научна делатност

Монографије, књиге и радови. Објавила 331 радова у целини, од којих 121 у међународним часописима са JCR листе, четири поглавља у истакнутим међународним и 34 у националним монографијама. Радови су цитирани 1.154 пута (подаци Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић", март 2016).
Била је уредник или један од уредника осам монографија, четири тематска зборника, једног уџбеника за студенте здравствене неге, два уџбеника за последипломске студије из нефрологије (Болести бубрега и Трансплантација бубрега),уредник поглавља и коаутор у три уџбеника и коаутор у три уџбеника.
Научно-истраживачки пројекти. Била је руководилац шест, а сарадник у седам научноистраживачких пројекта које су финансирали републички и градски фондови за научна истраживања.
Објављени радови и научноистраживачки пројекти су посвећени различитим проблемима из области нефрологије (хронична инсуфицијенција бубрега, хемодијализа, гломерулске болести, ендемска нефропатија) и трансплантације бубрега. Утемељила је регистар болесника лечених дијализом и трансплантацијом у Савезној Републици Југославији, касније Републици Србији, којим је руководила и била уредник девет годишњих извештаја.