Адреса:

Хаџи Рувимова 19, 11000 Београд
Телефон: +381641762177
E-mail: dim@eunet.rs

Лични подаци:
Рођена 31. 05.1954, Ваљево, Србија
Удата, супруг проф. др Синиша Димковић, кардиолог, ћерка Бојана Шумањски, пијаниста, унук Вук Јулијуш Шумањски

 

 

Едукација:

Факултет: 1973-1978 Медицински факултет Универзитета у Београду
Магистеријум: 1980-1982 Магистар имунологије, Медицински факултет
Универзитета у Београду
Специјализација: 1982- 1986 Специјалиста интерне Медицине
Докторат: 1994 Доктор наука из нефрологије, Медицински факултет
Универзитета у Београду
Субспецијализација: 2008- Субспецијалиста нефролог, Медицински факултет
Универзитета у Београду


Усавршавање у иностранству:

1989, 1990, 1991, 1996: Renal Unit of Guy's Hospital (Prof. JS Cameron)
2000, 2001: Toronto Western Hospital, Toronto, Canada (Prof. Dr Dimitrios Oreopoulos)

Делатност и напредовање у струци

1980 - 1986 Лекар опште шраксе, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда (данас Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје са дијализом „Проф. др Василије Јовановић", КБЦ Звездара)
1986- Лекар специјалиста из интерне медицине
1997- 2001 Начелник центра за хемодијализу, Центар за бубрежне
болести и метаболичке поремећаје, Клиничке болнице
града Београда- КБЦ Звездара, Београд
2001-2019 Начелник Клиничког одељење за нефрологију и
метаболичке поремећаје са дијализом „Проф. др
Василије Јовановић", КБЦ Звездара, Београд
2006-2016 Начелник Клинике за интерне болести, КБЦ Звездара,
Београд
1.10.2019 пензионисана

Избор у наставна звања и наставна делатност на Медицинском факултету Универзитетга у Београду

1992-1998 Асистент, Катедра интерне медицине
1998- 2005 Доцент
2005-2011 Ванредни професор
2011 - Редовни професор

Наставна делатност на другим катедрама

Предавала је нефрологију студентима редовних и последипломских студија на медицинским факултетима у Београду (имунологија, геронтологија, медицинска биохемија)

Избор и делатност у Академији медицинских наука СЛД

2006-2013 Ванредни члан
2013- сада Редовни члан
2019- Генерални секретар

Чланство у удружењима

1978- Српско лекарско друштво
2010- Члан Управног одбора Српског лекарског друштва
2019- Председник Одбора за континуирану медицинску едукацију Српског лекарског друштва
1985-2004 Југословенско Удружење нефролога
1996- International Society of Nephrology
1996- European Renal Association-European Dialysis and
Transplant Association ERA-EDTA, Distinguished Fellow of ERA-EDTA (2013)
1998-2008 Члан савета Медитеранске медицинске асоцијације
1999- Члан селекционог одбора Евроспког удружења за
нефрологију, дијализу и трансплантацију
2001- Секретар Комисије за међународну сарадњу СЛД
2003- 2007 Председник Комисије за међународну сарадњу при
Југословенском Удружењу нефролога
2004-2012 Члан комисије за глобално унапређење нефрологије
при Међународном Удружењу нефролога (ISN-COMGAN)
1994- Balkan Association of Nephrology, Dialysis,
Тransplantation and Artificial Organs (BANTAO),
Council member 2011-2015.

Чланство у уређивачким одборима

2004-2019 Уредник часописа Zvezdara Clinic Proceedings
2010- Члан уређивачког одбора часописа International Urology and Nephrology
2011- Journal of BANTAO, Associated Editor (2003 -)

Награде и признања:

1993 Диплома Српског лекарског друштва
1993 Признање Југословенског Удружења нефролога
1999 Медаља Српског лекарског друштва
2005 Повеља Српског лекарског друштва
2015 Награда Српског лекарског друштва за научноистраживачки рад


Публиковани радови и научна делатност

Монографије, књиге и радови. Објавила 204 радова у целини, од којих 127 у међународним часописима са JCR листе, три поглавља у истакнутим међународним и 15 у националним монографијама и књигама. Радови су цитирани 562 пута (подаци Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић", из 2013). У зборницима са домаћих и међународних конгреса штампано је 460 извода.
Била је уредник једне књиге за постипломску наставу (Геријатријска нефрологија), уредник или један од уредника три монографије, аутор поглавља и коаутор у три уџбеника. Реферисано је преко 50 радова током предавања по позиву на међународним скуповима.

Научно-истраживачки пројекти: Била је руководилац једног, а сарадник у пет научноистраживачка пројекта које је финансирао републички о фонд за научна истраживања.