Ред.број, Име и презиме, Специјалност, Место, Год.избора
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Ајдуковић проф. др Зорица стоматолошка протетика Ниш 2013 1964-2015
2. Андрејевић проф. др Милан гастроентеролог Београд 1988 1927-2015
3. Антић проф. др Милован интерна мед. Београд 1976 1919-1992
4. Антић проф. др Ратомир кардиолог Београд 1976 1922-1998
5. Арнери проф. др Винко пласт.и рекон. хир. Београд 1976 1907-1988
6. Арсић проф. др Богољуб епидемиолог Београд 1979 1914-1999
7. Бабић проф. др Богдан неурохирург Београд 1988 1923-2014
8. Баба-Милкић проф. др Ђорђе стоматолог Ниш 1976 1928-2000
9. Банићевић проф. др Божидар хематолог Београд 1983 1925-2011
10. Бекерус проф. др Милош радиолог Београд 1983 1923-2005
11. Белеслин проф. др Душан фармаколог Београд 1992 1931-2009
12. Бервар проф. др Марјан хирург Београд- Љубљана 1979 1916-2010
13. Берић проф. др Берислав гинеколог Нови сад 1979 1927-1994
14. Берић проф. др Миленко уролог Нови Сад 1976 1921- 1983
15. Бирташевић проф. др Божидар епидемиолог Београд 1983 1924-2011
16. Благојевић проф. др Милан офталмолог Београд 1976 1920-1998
17. Бојанић проф. др Никола патолог Београд 1990 1926-2002
18. Боројевић проф. др Ненад онколог Београд 2010 1950-2012
19. Бошковић проф. др Дејан кардиолог Београд 1994 1941-1997
20. Бошњаковић акад. Владимир нуклеарна мед. Београд 1991 1930-2008
21. Бранкован проф. др Константин патолог Београд 1976 1916-2005
22. Брановачки проф. др Данило стоматолог Београд 1976 1915-1995
23. Броћић проф. др Младен гинеколог Београд 1979 1921-1995
24. Будисављевић проф. др Манојло грудна хир. Београд 1976 1919-1991
25. Буждон проф. др Петар ортопед Београд 1994 1932-2015
26. Булајић проф. др Душан хирург Приштина 1990 1929-1991
27. Булатовић прим. др Душан хирург Пећ 1976 1928-1998
28. Бумбаширевић акад. Живојин ортопед Београд 1976 1920-2008
29. Варагић проф. др Владислав фармаколог Београд 1976 1921-2012
30. Велисављев проф. др Милорад педијатар Нови Сад 1976 1922-2001
31. Вељковић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1924-1999
32. Војводић проф. др Владимир токсиколог Београд 1984 1930-2008
33. Војводић проф. др Никола интерна мед. Београд 2000 1934-2003
34. Војиновић проф. др Миодраг ортопедија вилице Београд 1976 1927-2015
35. Врачарић проф. др Боривој хигијенa Београд 1976 1918-1997
36. Врцељ проф. др Стефанија кардиолог Београд 1986 1920-2008
37. Вујадиновић проф. др Борислав васкул. хир. Београд 1976 1922-1997
38. Вуковић проф. др Илија педијатар Београд 1988 1929-1999
39. Вуковић прим. др Жарко социјална мед. Београд 2008 1930-2009
40. Вуловић проф. др Марко стоматолог Београд 1998 1943-2008
41. Глишић проф. др Љубиша гастроентеролог Београд 1986 1924-2011
42. Глиџић проф. др Вукашин хирург Београд 1979 1914-2012
43. Герзић проф. др Зоран хирург Београд 1976 1927-2001
44. Голдман прим. др Стеван пнеумофтиз. С. Каменица 1979 1914-1988
45. Гранић прим. др Кузман радиолог Београд 1976 1925-2008
46. Грбеша проф. др Бранислав неуропсих. Ниш 1976 1918-2000
47. Грбић проф. др Радивој гастроентеролог Београд 1990 1935-2009
48. Грковић проф. др Благоје стоматолог Београд 1976 1928-2007
49. Грчић прим. др Радивој гинеколог Београд 1986 1922-2000
50. Даут прим. др Мустафа пулмолог Призрен 1976 1918-2009
51. Дебијађи проф. др Руди пат. физиологија Београд 1996 1920-2006
52. Деклева проф. др Никола хирург Београд 1988 1926-2004
53. Девечерски проф. др Милоје ендокринолог Београд 1983 1922-2006
54. Димитријевић проф. др Александар хирург Београд 1983 1924-2012
55. Димитријевић проф. др Бранислав ортопедија вилице и стом прот. Београд 2008 1939-2015
56. Димковић проф. др Драгољуб хирург Нови Сад 1976 1913-1987
57. Динуловић проф. др Душан гинеколог Београд 1996 1929-2003
58. Додић проф. др Слободан медицина рада Београд 1990 1928-2007
59. Докмановић Ђорђевић проф. др Мирослава гинеколог Нови Сад 1994 1936-2011
60. Драгић проф. др Ђорђе историја мед. Београд 1976 1910-1998
61. Дрндарски проф. др Ковиљка микробиолог Београд 1992 1926-2007
62. Дугалић проф. др Драган хирург Београд 1988 1934-1992
63. Дуњић проф. др Душан судска медицина Београд 2010 1950-2015
64. Ђорђевић проф. др Василије хистолог Београд 1998 1935-2008
65. Ђорђевић проф. др Љубинко хирург Београд 1976 1922-1977
66. Ђорђевић проф. др Милан хирург Београд 1991 1933-1993
67. Ђорђевић проф. др Милица патолог Београд 1986 1926-2010
68. Ђорђевић проф. др Слободан оториноларин. Београд 1983 1921-2012
69. Ђорђевић проф. др Србобран хигијена Београд 1990 1921-2016
70. Ђуричић акад. Богдан клин.биохемија Београд 1996 1950-2008
71. Ђурић проф. др Душан ендокринолог Београд 1976 1920-1997
72. Ђурић проф. др Милија гинеколог Крагујевац 1976 1928-2001
73. Елаковић проф. др Михајло гастроентерол. Београд 1986 1925-2002
74. Ефремов акад. Георги биохемичар Скопље 1996 1932-2011
75. Живић проф. др Радослав педијатар Ниш 1976 1927-2012
76. Живковић прим. др Крста педијатар Београд 1986 1904-1992
77. Живковић проф. др Роко интерниста Загреб 1988
78. Здравковић проф. др Михајло кардиолог Београд 1988 1936-2015
79. Зоговић прим. др Бранко хирург Подгорица 1976 1910-1979
80. Зрилић проф. др Владимир пнеумофтиз. Нови Сад 1979 1923-1984
81. Иванковић прим др Драгољуб општа медицина Београд 2004 1932-2015
82. Игњатовић проф. др Милан неуропсих. Београд 1979 1925-2002
83. Илић проф. др Владета уролог Београд 1976 1922-1994
84. Илић проф. др Чедомир ОРЛ Београд 1976 1919-2001
85. Имами проф. др Осман бактериолог Приштина 1976 1936-1996
86. Јанча проф. др Коста уролог Нови Сад 1976 1923-1990
87. Јанићијевић проф. др Милош неурохирург Београд 2000 1947-2007
88. Јашовић проф. др Миодраг радиолог Београд 1976 1921-2000
89. Јевремовић прим. др Миодраг стоматолог Београд 1976 1934-2001
90. Jеремић проф. др Мирослав хирург Ниш 2006 1946-2014
91. Јерина Лах прим. др Паула трансфузиолог Љубљана 2004 1915-2007
92. Јовановић проф. др Василије интерна мед. Београд 1976 1912-1977
93. Јовановић проф. др Душан хирург и дечји хир. Нови Сад 1976 1922-2009
94. Јовановић проф. др Милован ветеринар Београд 1979 1917-1992
95. Јовановић проф. др Радмио гинеколог Београд 1992 1932-2009
96. Јојић проф. др Божидар орална хирургија Београд 1976 1929-2015
97. Јокановић проф. др Добривоје судска Београд 1976 1918-1986
98. Јокановић проф. др Росанда педијатар Београд 1979 1921-2000
99. Јосиповић проф. др Владан кардиолог Београд 1976 1920-1994
100. Калић-Филиповић проф. др Даница медицина рада Београд 1988 1927-1995
101. Каличанин проф. др Предраг неуропсихијатар Београд 1994 1927-2004
102. Каљаловић проф. др Ратко инфектолог Београд 1979 1915-2006
103. Капор проф. др Гојко неуропсихијатар Београд 1979 1920-2000
104. Карапанџић проф. др Миодраг. максилофац.хирург Београд 1988 1930-2105
105. Катић проф. др Реља ветеринар-микроб. Београд 1992 1910-1992
106. Кецмановић проф. др Миомир инфектолог Београд 1983 1921-1996
107. Кецмановић проф. др Златимир офталмолог Београд 1976 1919-2012
108. Килибарда проф. др Милош медицина рада Београд 1976 1921-1998
109. Кичић проф. др Миољуб интерна мед. Београд 1976 1911-1995
110. Клајн прим. др Владислав неуропсихијатар Београд 1976
111. Кнежевић проф. др Стојан интерниста Загреб 1988
112. Ковачевић проф. др Мирослав кардиолог Београд 1976 1920-1999
113. Козаревић проф. др Ђорђе кардиолог Београд 1979 1930-2008
114. Коларевић прим. др Лука грудни хирург Нови Сад 1976 1925-2009
115. Конечни проф. др Јосип интерна мед. Београд 1979 1915-1995
116. Константиновић проф. др Сава дерматолог Београд 1990 1926-2014
117. Королија проф. др Петар интерна мед. Београд 1983 1925-2004
118. Косановић-Ћетковић проф. др Десанка инфектолог Београд 1979 1920- 2008
119. Костић проф. др Војислав хирург Ниш 1979 1925-2011
120. Костић проф. др Коста нуклеарна мед. Београд 1992 1930-2007
121. Костић проф. др Љубомир хирург Београд 1988 1924-2015
122. Коцијанчић проф. др Максимилијан интерна мед. Београд 1994 1941-2004
123. Крајина проф. др Звонимир оториноларинголог Загреб
124. Крајиновић проф. др Слободан епидемиолог Београд 1976 1921-1986
125. Крмпотић-Немањић проф. др Јела анатом Загреб 1988
126. Крстић проф. др Александар педијатар Нови Сад 2000 1936-2012
127. Крстић проф. др Милован фармаколог Београд 1994 1934-1998
128. Крчмар-Јовановић прим. др Загорка педијатар Београд 1976 1926-1995
129. Куленовић др Хајрудин фтизиолог Београд 1976 1916-2003
130. Кушић проф. др Радивој интерна мед. Београд 1994 1925-2001
131. Лалић прим. др Ковиљка интерна мед. Београд 1992 1929-2008
132. Лалић проф. др Миленко гастроентеролог Београд 1988 1922-2004
133. Ламбић проф. др Иван кардиолог Београд 1976 1921-2009
134. Леви проф. др Ева микробиолог Ниш 1990 1924-2012
135. Лепеш проф. др Тибор паразитолог Нови Сад 1988 1922-2012
136. Лепшановић проф. др Лазар ендокринолог Нови Сад 1990 1932-2016
137. Lygidakis prof. Dr Nicolaos хирург Атина 2006 1933-2015
138. Лотина проф. др Слободан васкуларни хирург Београд 1992 1940-2009
139. Магарашевић проф. др Милета радиолог Београд 1981 1905-2003
140. Мађановић проф. др Никола стоматолог Београд 1976 1920-1980
141. Манојловић проф. др Драгољуб ендокринолог Београд 1992 1930-2008
142. Манојловић проф. др Душан уролог Београд 1988 1928-2010
143. Марковић проф. др Александар хирург Београд 1979 1924-2012
144. Матић проф. др Војин неуропсихијатар Београд 1988 1911-2000
145. Меркаш проф. др Златко радиолог Београд 1976 1920-1998
146. Мијалковић проф. др Оливера онколог Београд 1976 1933-1980
147. Милин проф. др Радивој ендокринолог Нови Сад 1976 1912-1998
148. Милићевић проф. др Љубиша физикална мед. Београд 1976 1924-2000
149. Миловановић проф. др Димитрије неуропсих. Београд 1976 1928-2008
150. Милошевић проф. др Ђорђе ортопед Београд 1979 1922-1987
151. Милутиновић проф. др Петар нуклеарна Београд 1976 1924-2008
152. Мирилов проф. др Миладин хигијена Нови Сад 1979 1931-1998
153. Митровић проф. др Момчило ОРЛ Београд 1976 1921-1997
154. Мићић проф. др Ратибор интерна мед Београд 1976 1914-2008
155. Михајловић проф. др Димитрије интерна медицина Ниш 1976 1928-1997
156. Мишков проф. др Душан епидемиолог Нови Сад 1976 1914-1986
157. Moorhead John F. интерна-нефролог Velika Britanija 1990 1932-1993
158. Морић проф. др Славка неуропсих. Београд 1976 1919-1998
159. Морачић проф. др Велибор хирург Приштина 1976 1921-2010
160. Моцић проф. др Мирјана инфектолог Београд 1976 1917-2010
161. Мршуља проф. др Богомир спец. биох. Београд 1994 1940-1984
162. Мудрић проф. др Вера инфектолог Београд 1976 1924-2006
163. Нагулић проф. др Илија неурохирург Београд 1976 1923-2007
164. Нагулић проф. др Светозар кардиолог Београд 1994 1929-2001
165. Најдановић проф. др Борислав кардиолог Београд 1976 1916-1987
166. Najean prof. Dr Yves хематолог Париз 1992
167. Начев проф. др Чудомил интерна мед Софија 1996 -2005
168. Недељковић проф. др Драгош хирург Београд 1988 1923-2006
169. Недељковић проф. др Владислава кардиолог Београд 1988 1926-1995
170. Недељковић проф. др Срећко кардиолог Београд 1979 1923-2011
171. Николић проф. др Владислава физиол. рада Београд 1990 1922-2003
172. Николић проф. др Војислав хирург Ниш 1976 1925-2008
173. Николић проф. др Михајло спец. хигијене Београд 1996 1934-1996
174. Николиш проф. др Гојко Београд 1976 1911-1995
175. Обрадовић проф. др Ненад хирург Нови Сад 1979 1919-2015
176. Османи проф. др Изедин педијатар Приштина 1976 1924-2011
177. Павловић др Будимир историја медицине Београд 1988 1929-2015
178. Павловић проф. др Дејан хирург Београд 1979 1927-2004
179. Павловић-Кентера проф. др Вера хематолог Београд 1979 1927-2004
180. Павловић проф. др Јован инфектолог Београд 1979 1922-2004
181. Павловић проф. др Станоје гинеколог Ниш 1976 1925-1987
182. Пандуровић проф. др Срећко судска мед. Београд 1990 1928-1999
183. Панов проф. др Душан интерна мед. Београд 1990 1923-1997
184. Папо акад. Изидор хирург Београд 1981 1913-1996
185. Паруновић проф. др Александар офталмолог Београд 1986 1931-1998
186. Пауновић проф. др Владимир неуропсих. Београд 1996 1942-2007
187. Перишић проф. др Живадин инфектолог Београд 1976 1918-2002
188. Перишић проф. др Слободан дерматовен. Београд 1976 1921-1996
189. Першић проф. др Никола неуропсих. Загреб 1988
190. Перовић акад. Сава хир. уролог Београд 1996 1939-2010
191. Перовић проф. др Јован орална хир. Београд 1988 1931-2013
192. Петковић акад. Сава уролог Београд 1979 1910-1992
193. Петровић проф. др Александар експерим. м. Стразбург 1990 1925-2003
194. Петровић акад. Златибор паразитолог Београд 1972* 1921-2009
195. Петронић проф. др Владимир уролог Београд 1988 1929-2004
196. Пишчевић проф. др Алекса стоматолог Београд 1976 1930-2007
197. Пишчевић проф. др Станислав хирург Београд 1976 1922-1995
198. Поповић прим. др Велибор ОРЛ Ужице 1979 1931-2016
199. Поповић проф. др Драган мед. рада Београд 1979 1921-1986
200. Поповић проф. др Коста хематолог Нови Сад 1990 1923-2007
201. Поповић проф. др Милан неуропсих. Београд 1994 1924-2012
202. Поповић проф. др Милош хирург Београд 2002 1941-2012
203. Поповић проф. др Сретен хирург Београд 1979 1921-1993
204. Поштић проф. др Бошко интерна мед ЈужнаКаролина 2008 1931-2008
205. Радовановић акад. Мирослав хигијена Нови Сад 1976 1919-2008
206. Радовић проф. др Милан трансфузиолог Београд 1996 1930-2006
207. Радмановић проф. др Слободан педијатар Београд 1994 1936-2014
208. Радујков проф. др Зора интерна мед Нови Сад 1976 1919-2004
209. Радуловачки проф. др Миодраг неурофармаколог Чикаго Нови Сад 2013 1933-2014
210. Радуловић проф. др Бранко ортопед Београд 1976 1921-2014
211. Ракић проф. др Цветко ортопед Београд 1976 1922-2007
212. Рашовић проф. др Љубомир хирург Београд 1976 1910-1993
213. Ристић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1912-2001
214. Ристић проф. др Миленко хирург Београд 1979 1927-2009
215. Ристић проф. др Милосав хематолог Београд 1979 1924-1997
216. Роловић проф. др Зоран хематолог Београд 1988 1929-2004
217. Рувидић проф. др Рајко хематолог Београд 1979 1920-2009
218. Рушковски проф. др Иво ортопед Загреб 1986
219. Савић проф. др Војин патолог Ниш 2008 1946-2015
220. Савић проф. др Драгослав ОРЛ Београд 1976 1927-1989
221. Секулић проф. др Србољуб пулмолог Београд 1998 1933-2001
222. Симин проф. др Наталија кардиолог Београд 1992 1940-1998
223. Симић проф. др Младен епидемиолог Ниш 1979 1920-1995
224. Симић прим. др Радован интерниста Ваљево 1976 1928-1993
225. Симић проф. др Петар ортопед Београд 1992 1927-2004
226. Смодлака проф. др Војин спортска мед Београд-Њујорк 1992 1912-2002
227. Сокић проф. др Гојко стоматолог Београд 1976 1927-1978
228. Соколовић проф. др Будимир стоматолог Ниш 1992 1935-2002
229. Спужић акад. Иван експ. онкологија Београд 1983 1928-2003
230. Спевак-Маринковић проф. др Љубица алерголог Нови Сад 1976 1920-2004
231. Старовић проф. др Бориша хирург Србиње 2004 1940-2004
232. Старчевић проф .др Милосав стоматолог Београд 1976 1925-2001
233. Стефановић акад. Владислав нефролог Ниш 2003* 1943-2015
234. Стефановић проф. др Петар ОРЛ Београд 1976 1924-1999
235. Стефановић акад. Станоје интерниста Београд 1976 1911-1991
236. Стојановић проф. др Војислав хирург Београд 1976 1906-1991
237. Стојимировић проф. др Емилија хематолог Београд 1990 1927-2014
238. Стошић проф. др Павле стоматолог Београд 1976 1923-2007
239. Суша акад. Света нефролог Београд 1985* 1925-2013
240. Табори проф. др Ђорђе пулмолог Нови Сад 1998 1929-2013
241. Тасић прим. др Миодраг мeд. рада Лесковац 1988 1926-2001
242. Томић проф. др Милан гинеколог Београд 1976 1920-2004
243. Трифуновић-Мутић прим. др Ана општа мед. Београд 1976 1922-2016
244. Трифуновић проф. др Светислав кардиолог Нови Сад 1983 1922-2003
245. Туцаковић проф. др Гордана кардио-патолог Београд 1990 1935-2003
246. Ћосић проф. др Боривоје педијатар Ниш 1979 1914-1992
247. Узелац проф. др Озрен хирург Београд 1979 1915-1984
248. Урошевић прим. др Драгољуб општа медицина Београд 1976 1926-2010
249. Филиповић-Козаревић прим.др Даница општа медицина Београд 1976 1929-1993
250. Фишер проф. др Ђорђе ОРЛ Нови Сад 1979 1920-1987
251. Хаџиу проф. др Мустафа физиолог Приштина 1976 -2008
252. Целина прим. др Дурмиш епидемиолог Призрен 1976 1917-1994
253. Цонић проф. др Живојин физикална медицина Београд 1988 1928-2013
254. Чалић-Перишић проф. др Нада педијатар Београд 1976 1919-1985
255. Чворић проф. др Милка инфектолог Београд 1986 1927-2013
256. Чернич проф. др Мирко уролог Београд 1979 -2000
257. Чолаковић проф. др Божидар социјална мед. Београд 1976 1931-2008
258. Чупак проф. др Крешимир офталмолог Загреб 1988 1922-2010
259. Чупић проф. др Вукан педијатар Београд 1976 1920-1981
260. Шкурина проф. др Татјана гинеколог Београд 1990 1914-2008
261. Шобић проф. др Вера радиолог Београд 1990 1929-2010
262. Шуваковић проф. др Војислав инфектолог Београд 1983 1925-2010
263. Шуловић акад. Војин гинеколог Београд 1976 1923-2008