Ред.број, Име и презиме, Специјалност, Место, Год.избора
--------------------------------------------------------------------------------------

1. Ајдуковић проф. др Зорица стоматолошка протетика Ниш 2013 1964-2015
2. Андрејевић проф. др Милан гастроентеролог Београд 1988 1927-2015
3. Антић проф. др Милован интерна мед. Београд 1976 1919-1992
4. Антић проф. др Ратомир кардиолог Београд 1976 1922-1998
5. Арнери проф. др Винко пласт. и рекон.хир. Београд 1976 1907-1988
6. Арсић проф. др Богољуб епидемиолог Београд 1979 1914-1999
7. Бабић проф. др Богдан неурохирург Београд 1988 1923-2014
8. Баба-Милкић проф. др Ђорђе стоматолог Ниш 1976 1928-2000
9. Банићевић проф. др Божидар хематолог Београд 1983 1925-2011
10. Бекерус проф. др Милош радиолог Београд 1983 1923-2005
11. Белеслин проф. др Душан фармаколог Београд 1992 1931-2009
12. Бервар проф. др Марјан хирург Београд - Љубљана 1979 1916-2010
13. Берић проф. др Берислав гинеколог Нови Сад 1979 1927-1994
14. Берић проф. др Миленко уролог Нови Сад 1976 1921-1983
15. Бирташевић проф. др Божидар епидемиолог Београд 1983 1924-2011
16. Благојевић проф. др Милан офталмолог Београд 1976 1929-1998
17. Бојанић проф. др Никола патолог Београд 1990 1926-2002
18. Боројевић проф. др Ненад онколог Београд 2010 1950-2012
19. Бошковић проф. др Дејан кардиолог Београд 1994 1941-1997
20. Бошњаковић акад. Владимир нуклеарна мед. Београд 1991 1930-2008
21. Бранкован проф. др Константин патолог Београд 1976 1916-2005
22. Брановачки проф. др Данило стоматолог Београд 1976 1915-1995
23. Брзаковић прим. др Предраг радиолог Београд 2002 1925-2017
24. Броћић проф. др Младен гинеколог Београд 1979 1921-1995
25. Будисављевић проф. др Манојло грудна хир. Београд 1976 1919-1991
26. Буждон проф. др Петар ортопед Београд 1994 1932-2015
27. Булајић проф. др Душан хирург Приштина 1990 1929-1991
28. Булатовић прим.др Душан хирург Пећ 1976 1928-1998
29. Бумбаширевић акад. Живојин ортопед Београд 1976 1920-2008
30. Варагић проф. др Владислав фармаколог Београд 1976 1921-2012
31. Велисављев проф. др Милорад педијатар Нови Сад 1976 1922-2001
32. Вељковић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1924-1999
33. Војводић проф. др Владимир токсиколог Београд 1984 1930-2008
34. Војводић проф. др Никола интерна мед. Београд 2000 1934-2003
35. Војиновић проф. др Миодраг ортопедија вилице Београд 1976 1927-2015
36. Врачарић проф. др Боривој хигијенa Београд 1976 1918-1997
37. Врцељ проф. др Стефанија кардиолог Београд 1986 1920-2008
38. Вујадиновић проф. др Борислав васкуларни хирург Београд 1976 1922-1997
39. Вуковић проф. др Илија педијатар Београд 1988 1929-1999
40. Вуковић прим. др Жарко социјална мед. Београд 2008 1930-2009
41. Вуловић проф. др Марко стоматолог Београд 1998 1943-2008
42. Глишић проф. др Љубиша гастроентеролог Београд 1986 1924-2011
43. Глиџић проф. др Вукашин хирург Београд 1979 1914-2012
44. Герзић проф. др Зоран хирург Београд 1976 1927-2001
45. Голдман прим. др Стеван пнеумофтиз. С. Каменица 1979 1914-1988
46. Гранић прим. др Кузман радиолог Београд 1976 1925-2008
47. Грбеша проф. др Бранислав неуропсих. Ниш 1976 1918-2000
48. Грбић проф. др Радивој гастроентеролог Београд 1990 1935-2009
49. Грковић проф. др Благоје стоматолог Београд 1976 1928-2007
50. Грчић прим. др Радивој гинеколог Београд 1986 1922-2000
51. Даничић проф. др Бранислав хирург Нови Сад 1992 1933-2017
52. Даут прим. др Мустафа пулмолог Призрен 1976 1918-2009
53. Дебијађи проф. др Руди пат.физиологија Београд 1996 1920-2006
54. Деклева проф. др Никола хирург Београд 1988 1926-2004
55. Девечерски проф. др Милоје ендокринолог Београд 1983 1922-2006
56. Димитријевић проф. др Александар хирург Београд 1983 1924-2012
57. Димитријевић проф. др Бранислав ортопедија вилице и стом прот. Београд 2008 1939-2015
58. Димковић проф. др Драгољуб хирург Нови Сад 1976 1913-1987
59. Динуловић проф. др Душан гинеколог Београд 1996 1929-2003
60. Додић проф. др Слободан медицина рада Београд 1990 1928-2007
61. Докмановић Ђорђевић проф. др Мирослава гинеколог Нови Сад 1994 1936-2011
62. Драгић проф. др Ђорђе историја мед. Београд 1976 1910-1998
63. Дрндарски проф. др Ковиљка микробиолог Београд 1992 1926-2007
64. Дугалић проф. др Драган хирург Београд 1988 1934-1992
65. Дуњић проф. др Душан судска медицина Београд 2010 1950-2015
66. Ђорђевић проф. др Василије хистолог Београд 1998 1935-2008
67. Ђорђевић проф. др Љубинко хирург Београд 1976 1922-1977
68. Ђорђевић проф. др Милан хирург Београд 1991 1933-1993
69. Ђорђевић проф. др Милица патолог Београд 1986 1926-2010
70. Ђорђевић проф. др Слободан оториноларинголог Београд 1983 1921-2012
71. Ђорђевић проф. др Србобран хигијена Београд 1990 1921-2016
72. Ђуричић акад. Богдан клин. биохемија Београд 1996 1950-2008
73. Ђурић проф. др Душан ендокринолог Београд 1976 1920-1997
74. Ђурић проф. др Милија гинеколог Крагујевац 1976 1928-2001
75. Елаковић проф. др Михајло гастроентерол. Београд 1986 1925-2002
76. Ефремов акад. Георги биохемичар Скопље 1996 1932-2011
77. Живић проф. др Радослав педијатар Ниш 1976 1927-2012
78. Живковић прим. др Крста педијатар Београд 1986 1904-1992
79. Живковић проф. др Роко интерниста Загреб 1988 1932-2015
80. Здравковић проф. др Михајло кардиолог Београд 1988 1936-2015
81. Зоговић прим. др Бранко хирург Подгорица 1976 1910-1979
82. Зрилић проф. др Владимир пнеумофтиз. Нови Сад 1979 1923-1984
83. Иванковић прим др Драгољуб општа медицина Београд 2004 1932-2015
84. Игњатовић проф. др Милан неуропссих. Београд 1979 1925-2002
85. Илић проф. др Владета уролог Београд 1976 1922-1994
86. Илић проф. др Чедомир ОРЛ Београд 1976 1919-2001
87. Имами проф. др Осман бактериолог Приштина 1976 1936-1996
88. Јанча проф. др Коста уролог Нови Сад 1976 1923-1990
89. Јанићијевић проф. др Милош неурохирург Београд 2000 1947-2007
90. Јашовић проф. др Миодраг радиолог Београд 1976 1921-2000
91. Јевремовић прим. др Миодраг стоматолог Београд 1976 1934-2001
92. Jеремић проф. др Мирослав хирург Ниш 2006 1946-2014
93. Јерина Лах прим. др Паула трансфузиолог Љубљана 2004 1915-2007
94. Јовановић проф. др Василије интерна мед. Београд 1976 1912-1977
95. Јовановић проф. др Душан хирург и дечји хир. Нови Сад 1976 1922-2009
96. Јовановић проф. др Милован ветеринар Београд 1979 1917-1992
97. Јовановић проф. др Радмио гинеколог Београд 1992 1932-2009
98. Јојић проф. др Божидар орална хирургија Београд 1976 1929-2015
99. Јокановић проф. др Добривоје судска мед. Београд 1976 1918-1986
100. Јокановић проф. др Росанда педијатар Београд 1979 1921-2000
101. Јосиповић проф. др Владан кардиолог Београд 1976 1920-1994
102. Калић-Филиповић проф. др Даница медицина рада Београд 1988 1927-1995
103. Каличанин проф. др Предраг неуропсихијатар Београд 1994 1927-2004
104. Каљаловић проф. др Ратко инфектолог Београд 1979 1915-2006
105. Капор проф. др Гојко неуропсихијатар Београд 1979 1920-2000
106. Карапанџић проф. др Миодраг максилофац. хирург Београд 1988 1930-2105
107. Катић проф. др Реља ветеринар микробиолог Београд 1992 1910-1992
108. Кецмановић проф. др Миомир инфектолог Београд 1983 1921-1996
109. Кецмановић проф. др Златимир офталмолог Београд 1976 1919 -2012
110. Килибарда проф. др Милош медицина рада Београд 1976 1921-1998
111. Кичић проф. др Миољуб интерна мед. Београд 1976 1911-1995
112. Клајн прим. др Владислав неуропсихијатар Београд 1976
113. Кнежевић проф. др Стојан интерниста Загреб 1988 1915-1995
114. Ковачевић проф. др Мирослав кардиолог Београд 1976 1920-1999
115. Козаревић проф. др Ђорђе кардиолог Београд 1979 1930-2008
116. Коларевић прим. др Лука грудни хирург Нови Сад 1976 1925-2009
117. Конечни проф. др Јосип интерна мед. Београд 1979 1915-1995
118. Константиновић проф. др Сава дерматолог Београд 1990 1926-2014
119. Королија проф. др Петар интерна мед. Београд 1983 1925-2004
120. Косановић-Ћетковић проф. др Десанка инфектолог Београд 1979 1920-2008
121. Костић проф. др Војислав хирург Ниш 1979 1925-2011
122. Костић проф. др Коста нуклеарна мед. Београд 1992 1930-2007
123. Костић проф. др Љубомир хирург Београд 1988 1924-2015
124. Коцијанчић проф. др Максимилијан интерна мед. Београд 1994 1941-2004
125. Крајина проф. др Звонимир оториноларинголог Загреб
126. Крајиновић проф. др Слободан епидемиолог Београд 1976 1921-1986
127. Крмпотић-Немањић проф. др Јела анатом Загреб 1988 1916-2003
128. Крстић проф. др Александар педијатар Нови Сад 2000 1936-2012
129. Крстић проф. др Милован фармаколог Београд 1994 1934-1998
130. Крчмар-Јовановић прим. др Загорка педијатар Београд 1976 1926-1995
131. Куленовић др Хајрудин фтизиолог Београд 1976 1916-2003
132. Кушић проф. др Радивој интерна мед. Београд 1994 1925-2001
133. Лалић прим. др Ковиљка интерна мед. Београд 1992 1929-2008
134. Лалић проф. др Миленко гастроентеролог Београд 1988 1922-2004
135. Ламбић проф. др Иван кардиолог Београд 1976 1921-2009
136. Лепеш проф. др Тибор паразитолог Нови Сад 1988 1922-2012
137. Лепшановић проф. др Лазар ендокринолог Нови Сад 1990 1932-2016
138. Леви проф. др Ева микробиолог Ниш 1990 1924-2012
139. Литричин проф. др Олга офталмолог Београд 1976 1918-2017
140. Lygidakis prof. Dr Nicolaos хирург Атина 2006 1933-2015
141. Лотина проф. др Слободан васкуларни хирург Београд 1992 1940-2009
142. Магарашевић проф.др Милета радиолог Београд 1981 1905-2003
143. Мађановић проф. др Никола стоматолог Београд 1976 1920-1980
144. Манојловић проф. др Драгољуб ендокринолог Београд 1992 1930-2008
145. Манојловић проф. др Душан уролог Београд 1988 1928-2010
146. Марковић проф. др Александар хирург Београд 1979 1924-2012
147. Марковић проф. др Велибор уролог Београд 1996 1931-2017
148. Матић проф. др Војин неуропсихијатар Београд 1988 1911-2000
149. Меркаш проф. др Златко радиолог Београд 1976 1920-1998
150. Мијалковић проф. др Оливера онколог Београд 1976 1933-1980
151. Милин проф. др Радивој ендокринолог Нови Сад 1976 1912-1998
152. Милићевић проф. др Љубиша физикална мед. Београд 1976 1924-2000
153. Миловановић проф. др Димитрије неуропсих. Београд 1976 1928-2008
154. Милошевић проф. др Ђорђе ортопед Београд 1979 1922-1987
155. Милутиновић проф. др Петар нуклеарна Београд 1976 1924-2008
156. Мирилов проф. др Миладин хигијена Нови Сад 1979 1931-1998
157. Митровић проф. др Момчило ОРЛ Београд 1976 1921-1997
158. Мићић проф. др Јован ендокринолог Београд 1976 1928-2017
159. Мићић проф. др Ратибор интерна мед Београд 1976 1914-2008
160. Михајловић проф. др Димитрије интерна мед Ниш 1976 1928-1997
161. Мишков проф. др Душан епидемиолог Нови Сад 1976 1914-1986
162. Младеновић проф. др Драгомир гинеколог Београд 1976 1919-2017
163. Moorhead John F., интерна-нефролог Velika Britanija 1990 1932-1993
164. Морић проф. др Славка неуропсих. Београд 1976 1919-1998
165. Морачић проф. др Велибор хирург Приштина 1976 1921-2010
166. Моцић проф. др Мирјана инфектолог Београд 1976 1917-2010
167. Мршуља проф. др Богомир спец. биох. Београд 1994 1940-1984
168. Мудрић проф. др Вера инфектолог Нови Сад 1976 1924-2006
169. Нагулић проф. др Илија неурохирург Београд 1976 1923-2007
170. Нагулић проф. др Светозар кардиолог Београд 1994 1929-2001
171. Најдановић проф. др Борислав кардиолог Београд 1976 1916-1987
172. Najean prof. dr Yves хематолог Париз 1992
173. Начев проф. др Чудомил интерна мед Софија 1996 -2005
174. Недељковић проф. др Драгош хирург Београд 1988 1923-2006
175. Недељковић проф. др Владислава кардиолог Београд 1988 1926-1995
176. Недељковић проф. др Срећко кардиолог Београд 1979 1923-2011
177. Николић проф. др Владислава физиол. рада Београд 1990 1922-2003
178. Николић проф. др Војислав хирург Ниш 1976 1925-2008
179. Николић проф. др Михајло спец. хиг. Београд 1996 1934-1996
180. Николиш проф. др Гојко Београд 1976 1911-1995
181. Обрадовић проф. др Ненад хирург Нови Сад 1979 1919-2015
182. Османи проф. др Изедин педијатар Приштина 1976 1924-2011
183. Павловић др Будимир историја медицине Београд 1988 1929-2015
184. Павловић проф. др Дејан хирург Београд 1979 1927-2004
185. Павловић-Кентера проф. др Вера хематолог Београд 1979 1927-2004
186. Павловић проф. др Јован инфектолог Београд 1979 1922-2004
187. Павловић проф. др Станоје гинеколог Ниш 1976 1925-1987
188. Пандуровић проф. др Срећко судска мед. Београд 1990 1928-1999
189. Панов проф. др Душан интерна мед. Београд 1990 1923-1997
190. Папо акад. Изидор хирург Београд 1981 1913-1996
191. Паруновић проф. др Александар офталмолог Београд 1986 1931-1998
192. Пауновић проф. др Владимир неуропсих. Београд 1996 1942-2007
193. Пејушковић проф. др Божидар хигијена Београд 1990 1925-2017
194. Перишић проф. др Живадин инфектолог Београд 1976 1918-2002
195. Перишић проф. др Слободан дерматовен. Београд 1976 1921-1996
196. Першић проф. др Никола неуропсих. Загреб 1988
197. Перовић акад. Сава хир. уролог Београд 1996 1939-2010
198. Перовић проф. др Јован орална хир. Београд 1988 1931-2013
199. Петковић акад. Сава уролог Београд 1979 1910-1992
200. Петровић проф. др Александар експерим. м. Стразбург 1990 1925-2003
201. Петровић акад. Златибор паразитолог Београд 1972* 1921-2009
202. Петронић проф. др Владимир уролог Београд 1988 1929-2004
203. Пишчевић проф. др Алекса стоматолог Београд 1976 1930-2007
204. Пишчевић проф. др Станислав хирург Београд 1976 1922-1995
205. Поповић прим. др Велибор орл Ужице 1979 1931-2016
206. Поповић проф. др Драган мед. рада Београд 1979 1921-1986
207. Поповић проф. др Коста хематолог Нови Сад 1990 1923-2007
208. Поповић проф. др Милан неуропсих. Београд 1994 1924-2012
209. Поповић проф. др Сретен хирург Београд 1979 1921-1993
210. Поповић проф. др Милош хирург Београд 2002 1941-2012
211. Поштић проф. др Бошко интерна мед Јужна Каролина 2008 1931-2008
212. Радовановић акад. Мирослав хигијена Нови Сад 1976 1919-2008
213. Радовић проф. др Милан трансфузиолог Београд 1996 1930-2006
214. Радујков проф. др Зора интерна мед Нови Сад 1976 1919-2004
215. Радмановић проф. др Слободан педијатар Београд 1994 1936-2014
216. Радуловачки проф. др Миодраг неуро фармаколог Чикаго Нови Сад 2013 1933-2014
217. Радуловић проф. др Бранко ортопед Београд 1976 1921-2014
218. Ракић проф. др Цветко ортопед Београд 1976 1922-2007
219. Рашовић проф. др Љубомир хирург Београд 1976 1910-1994
220. Ристић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1912-2001
221. Ристић проф. др Миленко хирург Београд 1979 1927-2009
222. Ристић проф. др Милосав хематолог Београд 1979 1924-1997
223. Роловић проф. др Зоран хематолог Београд 1988 1929-2004
224. Рувидић проф. др Рајко хематолог Београд 1979 1920-2009
225. Рушковски проф. др Иво ортопед Загреб 1986
226. Савић проф. др Војин патолог Ниш 2008 1946-2015
227. Савић проф. др Драгослав ОРЛ Београд 1976 1927-1989
228. Секулић проф. др Србољуб пулмолог Београд 1998 1933-2001
229. Симин проф. др Наталија кардиолог Београд 1992 1940-1998
230. Симић проф. др Младен епидемиолог Ниш 1979 1920-1995
231. Симић прим. др Радован интерниста Ваљево 1976 1928-1993
232. Симић проф. др Петар ортопед Београд 1992 1927-2004
233. Смодлака проф. др Војин спортска мед Београд-Њујорк 1992 1912-2002
234. Сокић проф. др Гојко стоматолог Београд 1976 1927-1978
235. Соколовић проф. др Будимир стоматолог Ниш 1992 1935-2002
236. Спужић академик Иван експ. Онкологија Београд 1983 1928-2003
237. Спевак-Маринковић проф. др Љубица алерголог Нови Сад 1976 1920-2004
238. Старовић проф. др Бориша хирург Србиње 2004 1940-2004
239. Старчевић проф. др Милосав стоматолог Београд 1976 1925-2001
240. Стефановић акад. Владислав нефролог Ниш 2003 1943-2015
241. Стефановић проф. др Петар ОРЛ Београд 1976 1924-1999
242. Стефановић проф. др Станоје интерниста Београд 1976 1911-1991
243. Стојановић проф. др Војислав хирург Београд 1976 1906-1991
244. Стојимировић проф. др Емилија хематолог Београд 1990 1927-2014
245. Стошић проф. др Павле стоматолог Београд 1976 1923-2007
246. Суша акад. Света нефролог Београд 1985* 1925-2013
247. Табори проф. др Ђорђе пулмолог Нови Сад 1998 1929-2013
248. Тасић прим. др Миодраг мад. Рада Лесковац 1988 1926-2001
249. Томић проф. др Милан гинеколог Београд 1976 1920-2004
250. Трифуновић проф. др Светислав кардиолог Нови Сад 1983 1922-2003
251. Трифуновић-Мутић прим. др Ана општа медицина Београд 1976 1922-2016
252. Туцаковић проф. др Гордана кардио-патолог Београд 1990 1935-2003
253. Ћосић проф. др Боривоје педијатар Ниш 1979 1914-1992
254. Узелац проф. др Озрен хирург Београд 1979 1915-1984
255. Урошевић прим. др Драгољуб општа медицина Београд 1976 1926-2010
256. Филиповић-Козаревић прим. др Даница општа медицина Београд 1976 1929-1993
257. Фишер проф. др Ђорђе ОРЛ Нови Сад 1979 1920-1987
258. Хаџиу проф. др Муса физиолог Приштина 1976 1940-2008
259. Целина прим. др Дурмиш епидемиолог Призрен 1976 1917-1994
260. Цонић проф. др Живојин физикална медицина Београд 1988 1928-2013
261. Чалић-Перишић проф.др Нада педијатар Београд 1976 1919-1985
262. Чворић проф. др Милка инфектолог Београд 1986 1927-2013
263. Чернич проф. др Мирко уролог Београд 1979 -2000
264. Чолаковић проф. др Божидар социјална мед. Београд 1976 1931-2008
265. Чупак проф. др Крешимир офталмолог Загреб 1988 1922-2010
266. Чупић проф. др Вукан педијатар Београд 1976 1920-1981
267. Шкурина проф. др Татјана гинеколог Београд 1990 1914-2008
268. Шобић проф. др Вера радиолог Београд 1990 1929-2010
269. Шуваковић проф. др Војислав инфектолог Београд 1983 1925-2010
270. Шуловић акад. Војин гинеколог Београд 1976 1923-2008
271. Шумарац проф. др Зоранка уролог Београд 1992 1930-2017