Академија има своју издавачку делатност.

Академија издаје периодичну публикацију ''Монографије научних скупова АМН СЛД'' у којима се објављују радови саопштени на научним скуповима које организује Академија .

Публикација има Уређивачки одбор, који чине чланови Академије, главног и одговорног уредника и једног или два помоћника

Свака монографија подлеже поступку рецензије. Уређивачки одбор одређује 3 (три) рецензента од којих је најмање један члан Академије.

Академија може бити издавач и суиздавач и других штампаних или електронских публикација када је то у њеном интересу

Академија издаје годишњи Информатор о раду који редовно излази од 2001. године.

Периодичнне публикације ''Монографије научних скупова АМН СЛД'' објављују се од 2006. године.

2016

Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Главни уредник: Љубица Ђукановић

ISBN: 978-86-6061-075-3

2015

Аутоимунске болести јетре

Уредник: Милена Божић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 6, бр. 1, 2015
ISBN 978-86-6061-060-9

 

2014
Меланом коже - превенција, дијагностика и лечење
Издавачи: Интерсекцијски одбора за меланом Српског лекарског друштва и Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Уредници: Маријан Новаковић, Нада Бабовић

ISBN 978-86-6061-044-9
Вредновање науке и научника

Издавачи: Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Уредници: Љиљана Вучковић - Декић, Небојша Арсенијевић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 5, бр. 1, 2014

ISBN 978-86-7760-079-2 (ФМНУ)
Трансплантација јетре -могућности и дилеме

Уредници: Милена Божић, Драган Делић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 2, 2014
ISBN 978-86-6061-046-31
Персонализована медицина

Уредник: Љубица Ђукановић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 3, 2014
ISBN 978-86-6061-047-0
Вирусологија на почетку XXI века

Уредник: Вера Јерант Патић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177; вол 5, бр. 4, 2014
ISBN 978-86-6061-056-2


2013
Клинички значај генетских и епигенетских промена у оралним планоцелуларним карциномима

Уредници: Небојша Јовић, Звонко Магић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 4, бр. 2, 2013
ISBN 978-86-6061-045-6
АЛЕРГИЈСКИ КОНЈУНКТИВИТИСИ
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 4, бр. 1, 2013
Уредник: Слободан Голубовић
ISBN 978-86-6061-043-2
ИСИДОР ПАПО (1913-1996) ЖИВОТ И ДЕЛО
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-60610-032-6

2012
НОВА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОСТВАРЕЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ И ЗДРАВЉА
Уредник: Јован К. Поповић
ISSN 1452-8177, вол. 3, број 1, 2012
ISBN 978-86-6061-021-0

2011
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП УРТИКАРИЈИ И АНГИОЕДЕМУ
Уредници: Марина Јовановић, Мирослава Кристофоровић Илић
ISSN 1452-8177, вол. 2, број 1, 2011
ISBN 978-86-6061-017-3
О ЖИВОТУ И ДЕЛУ ГОЈКА НИКОЛИША
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-6061-014-2
МИХАИЛО МИКА ПЕТРОВИЋ 1863-1934
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-6061-010-4

2010

МИХАЈЛО МИКА МАРКОВИЋ-Живот и дело
Монографија научног скупа
Уредници Владимир Јокановић, Миодраг Јевтић
ISSN 1452-8177 ISBN 978-86-85313-89-9
СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ 1914-1915
Уредници: Александар Недок, Бранислав Поповић
Монографија уз научни скуп
Издавачи: Министарство одбране Републике Србије, Управа за војно здравство и Академија медицинских наука СЛД
ISBN 978-86-911715-1-3
MONICA ПРОЈЕКТ ПОРУКЕ
Уредник: Ђурица Стојшић
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 1, бр. 4, 2010
ISBN 978-86-6061-009-8
ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАЛИЗОМ И ТРАНСПЛАНТАЦИЈОМ БУБРЕГА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1999-2009
Уредник: Љубица Ђукановић
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 1, бр. 3, 2010
ISBN 978-86-6061-005-0
БОЛЕСТИ СЛУЗОКОЖЕ УСНЕ ДУПЉЕ -ШТА ЈЕ НОВО?
Уредници: Ђорђије Карадаглић, Марина Јовановић
ISSN 1452-8177, вол. 1, број 2, 2010
ISBN 978-86-6061-003-9
ХИПЕРТЕНЗИЈА И ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић, Нада Димковић
ISSN 1452-8177, вол. 1, број 1, 2010
ISBN 978-86-6061-002-9
CD са тематског научног скупа ''ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА - ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБЕ''
Организатори - уредници: проф. др Невенка Рончевић, проф. др Мирослава Кристофоровић - Илић

2009
КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПРОБЛЕМИ У СТАРОСТИ
Уредник: Ђурица Стојшић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 4, 2009
ISBN 978-86-85313-91-2
ЗНАЧАЈ И УЛОГА ДР ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА У СРПСКОМ ЦИВИЛНОМ И ВОЈНОМ САНИТЕТУ
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-7197-297-0
РЕДУКЦИЈА КАРДИОМЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА
Уредник: Љубомир Хаџи - Пешић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 3, 2009
ISBN 978-86-85313-96-7
ИНВАЗИВНЕ ГЉИВИЧНЕ БОЛЕСТИ У ХУМАНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ
Уредник: Бранислав Голднер
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 2, 2009
ISBN 978-86-85313-95-0
РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ ''РАНО ОТКРИВАЊЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА''
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 1, 2009
ISBN 978-86-85313-94-3

2008
ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ЗА САВРЕМЕНОГ ЛЕКАРА
Уредник: Александар Крстић
ISSN 1820-5720, Серија А, вол. 2, бр 2
ISBN 978-86-85313-86-8
Скуп одржан 15. децембра 2008
ОБОЉЕЊА ОКА У ПРАКСИ ЛЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
Уредници: Добросав Цветковић, Зоран Латковић
ISSN 1820-5720, Серија А, вол 2, бр.1
ISBN 978-86-85313-80-6
Скуп одржан 7. јуна 2008.

2007


ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ: ИЗБОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
Уредник: Љубица Ђукановић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007, 196 стр. (Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1820-5720 , серија А; вол. 1, бр.1 2007)

СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ У 1916. ГОДИНИ
Уредници:Александар Недок, Брана Димитријевић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007, 210 стр.
(Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177, серија Б; вол. 1, бр.2, 2007)

ФАРМАКОТЕРАПИЈА КАНЦЕРСОГ БОЛА
уредници: Снежана Бошњак, Душан Белеслин, Љиљана Вучковић-Декић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007. IX, 245 стр.: граф. прикази, табеле; 24 цм.-(Монографија научни скупови Академије медицинских наука српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177. серија Б; вол. 1, бр. 1, 2007)


2006


Едиција едукација, књига 1
ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ
Уредник Љубица Ђукановић