Академија има своју издавачку делатност.

Академија издаје периодичну публикацију ''Монографије научних скупова АМН СЛД'' у којима се објављују радови саопштени на научним скуповима које организује Академија .

Публикација има Уређивачки одбор, који чине чланови Академије, главног и одговорног уредника и једног или два помоћника

Свака монографија подлеже поступку рецензије. Уређивачки одбор одређује 3 (три) рецензента од којих је најмање један члан Академије.

Академија може бити издавач и суиздавач и других штампаних или електронских публикација када је то у њеном интересу

Академија издаје годишњи Информатор о раду који редовно излази од 2001. године.

Периодичнне публикације ''Монографије научних скупова АМН СЛД'' објављују се од 2006. године.

2015

Аутоимунске болести јетре

Уредник: Милена Божић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 6, бр. 1, 2015
ISBN 978-86-6061-060-9

 

2014
Меланом коже - превенција, дијагностика и лечење
Издавачи: Интерсекцијски одбора за меланом Српског лекарског друштва и Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Уредници: Маријан Новаковић, Нада Бабовић

ISBN 978-86-6061-044-9
Вредновање науке и научника

Издавачи: Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Уредници: Љиљана Вучковић - Декић, Небојша Арсенијевић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 5, бр. 1, 2014

ISBN 978-86-7760-079-2 (ФМНУ)
Трансплантација јетре -могућности и дилеме

Уредници: Милена Божић, Драган Делић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 2, 2014
ISBN 978-86-6061-046-31
Персонализована медицина

Уредник: Љубица Ђукановић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 3, 2014
ISBN 978-86-6061-047-0
Вирусологија на почетку XXI века

Уредник: Вера Јерант Патић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177; вол 5, бр. 4, 2014
ISBN 978-86-6061-056-2


2013
Клинички значај генетских и епигенетских промена у оралним планоцелуларним карциномима

Уредници: Небојша Јовић, Звонко Магић

Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 4, бр. 2, 2013
ISBN 978-86-6061-045-6
АЛЕРГИЈСКИ КОНЈУНКТИВИТИСИ
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 4, бр. 1, 2013
Уредник: Слободан Голубовић
ISBN 978-86-6061-043-2
ИСИДОР ПАПО (1913-1996) ЖИВОТ И ДЕЛО
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-60610-032-6

2012
НОВА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОСТВАРЕЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ И ЗДРАВЉА
Уредник: Јован К. Поповић
ISSN 1452-8177, вол. 3, број 1, 2012
ISBN 978-86-6061-021-0

2011
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП УРТИКАРИЈИ И АНГИОЕДЕМУ
Уредници: Марина Јовановић, Мирослава Кристофоровић Илић
ISSN 1452-8177, вол. 2, број 1, 2011
ISBN 978-86-6061-017-3
О ЖИВОТУ И ДЕЛУ ГОЈКА НИКОЛИША
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-6061-014-2
МИХАИЛО МИКА ПЕТРОВИЋ 1863-1934
Монографија научног скупа
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-6061-010-4

2010

МИХАЈЛО МИКА МАРКОВИЋ-Живот и дело
Монографија научног скупа
Уредници Владимир Јокановић, Миодраг Јевтић
ISSN 1452-8177 ISBN 978-86-85313-89-9
СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ 1914-1915
Уредници: Александар Недок, Бранислав Поповић
Монографија уз научни скуп
Издавачи: Министарство одбране Републике Србије, Управа за војно здравство и Академија медицинских наука СЛД
ISBN 978-86-911715-1-3
MONICA ПРОЈЕКТ ПОРУКЕ
Уредник: Ђурица Стојшић
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 1, бр. 4, 2010
ISBN 978-86-6061-009-8
ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАЛИЗОМ И ТРАНСПЛАНТАЦИЈОМ БУБРЕГА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1999-2009
Уредник: Љубица Ђукановић
Монографије научних скупова Академије СЛД, вол 1, бр. 3, 2010
ISBN 978-86-6061-005-0
БОЛЕСТИ СЛУЗОКОЖЕ УСНЕ ДУПЉЕ -ШТА ЈЕ НОВО?
Уредници: Ђорђије Карадаглић, Марина Јовановић
ISSN 1452-8177, вол. 1, број 2, 2010
ISBN 978-86-6061-003-9
ХИПЕРТЕНЗИЈА И ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић, Нада Димковић
ISSN 1452-8177, вол. 1, број 1, 2010
ISBN 978-86-6061-002-9
CD са тематског научног скупа ''ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА - ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБЕ''
Организатори - уредници: проф. др Невенка Рончевић, проф. др Мирослава Кристофоровић - Илић

2009
КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПРОБЛЕМИ У СТАРОСТИ
Уредник: Ђурица Стојшић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 4, 2009
ISBN 978-86-85313-91-2
ЗНАЧАЈ И УЛОГА ДР ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА У СРПСКОМ ЦИВИЛНОМ И ВОЈНОМ САНИТЕТУ
Уредник: Владимир Јокановић
ISBN 978-86-7197-297-0
РЕДУКЦИЈА КАРДИОМЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА
Уредник: Љубомир Хаџи - Пешић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 3, 2009
ISBN 978-86-85313-96-7
ИНВАЗИВНЕ ГЉИВИЧНЕ БОЛЕСТИ У ХУМАНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ
Уредник: Бранислав Голднер
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 2, 2009
ISBN 978-86-85313-95-0
РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ ''РАНО ОТКРИВАЊЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА''
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић
ISSN 1452-8177, Серија Б, вол. 3, број 1, 2009
ISBN 978-86-85313-94-3

2008
ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ЗА САВРЕМЕНОГ ЛЕКАРА
Уредник: Александар Крстић
ISSN 1820-5720, Серија А, вол. 2, бр 2
ISBN 978-86-85313-86-8
Скуп одржан 15. децембра 2008
ОБОЉЕЊА ОКА У ПРАКСИ ЛЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
Уредници: Добросав Цветковић, Зоран Латковић
ISSN 1820-5720, Серија А, вол 2, бр.1
ISBN 978-86-85313-80-6
Скуп одржан 7. јуна 2008.

2007


ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ: ИЗБОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
Уредник: Љубица Ђукановић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007, 196 стр. (Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1820-5720 , серија А; вол. 1, бр.1 2007)

СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ У 1916. ГОДИНИ
Уредници:Александар Недок, Брана Димитријевић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007, 210 стр.
(Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177, серија Б; вол. 1, бр.2, 2007)

ФАРМАКОТЕРАПИЈА КАНЦЕРСОГ БОЛА
уредници: Снежана Бошњак, Душан Белеслин, Љиљана Вучковић-Декић
Београд: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007. IX, 245 стр.: граф. прикази, табеле; 24 цм.-(Монографија научни скупови Академије медицинских наука српског лекарског друштва, ISSN 1452-8177. серија Б; вол. 1, бр. 1, 2007)


2006


Едиција едукација, књига 1
ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ
Уредник Љубица Ђукановић