У току 2016. године одржане су 3 седнице Председништва и Научног већа:

6. априла, 11. маја, 14. децембра и 2 седнице Секретаријата 11. фебруара и 23. новембра.
Седнице су биле посвећене припреми Изборне Скупштине Академије. Предлагани су чланови Академије за годишње награде СЛД. Разматрани предлози за научне скупове Академије, организација и акредитација ску-пова. Образован је Организациони одбор за обележавање 40 година рада Академије.

Седницама Председништва и Научног већа претходиле су седнице научних група Академије:
Хируршка научна група одржала је седнице: 27. јануара, 24. марта и 28. но-вембра.
Научна група за интерну медицину: 26. јануара, 23. марта и 1. децембра.
Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину: 25. јануара, 21. марта и 30. новембра.

Избор нових чланова

На седницама научних група одржаним у јануару, предлагани су кандидати за чланове Академије. На седницама одржаним у марту разматрани су сви приспели предлози за редовне и ванредне чланове. За сваког кандидата је поднет реферат и обављено тајно гласање. Извештаје са ових седница пред-седници научних група поднели су на седници Председништва и Научног већа одржаној 6. априла 2016. године. На истој седници проф. др Радојка Коцијанчић, генерални секретар Академије, поднела је усмено образложе-ња за све кандидате предложене за почасне чланове. Сви присутни чланови Председништва и Научног већа добили су кратко образложење у штампаној форми.

На седници Председништва и Научног већа одржаној 11. маја од 14 канди-дата предложених за почасне чланове донета је одлука да се Скупштини академије за проглашење предложи 12 кандидата.

На Скупштини академије одржаној 27. маја 2016. године изабрано је 13 по-часних и почасних иностраних чланова, 16 редовних и 23 ванредна члана.

Почасни и инострани чланови

1. Максимовић проф. др Јован, гинеколог, историја медицине, Нови Сад

2. Милашин проф. др Јелена, биолог, проф. на Стоматолошком факултету, Београду

3. Јокановић проф. др Вукоман, физичка хемија, Институт за нуклеарне науке, Винча

4. Давидовић проф. др Младен, интерна медицина, Београд

5. Грубор проф. др Предраг, ортопед, Бања Лука

6. Златар прим. др Богдан, интерна медицина, Београд

7. Луканович проф. др Адолф, гинеколог, Љубљана

8. Проф. др Герaсимос Пангалис, хематолог, Атина (Грчка)

9. Prof. dr Dorothy Mary Kate Keefe, internista-onkolog, Australija

10. Prof. Mohammed Mohty, хематолог, Париз

11. Prof. Dr Akimas Nakao, hirurg, (Nagoya, Japan)

12. Prof. Dr Masatoshi Makuuchi, hirurg, (Tokijo, Japan)

13. Prof. dr Philip Behenna Paty, hirurg (Njujork, SAD)

Редовни чланови

1. Арсенијевић проф. др Небојша, клинички имунолог, Крагујевац

2. Бреберина проф. др Милан, хирург, Нови Сад

3. Гвозденовић проф. др Љиљана анестезиолог, Нови Сад

4. Гебауер проф. др Ервин, педијатар - хематолог, Нови Сад

5. Дамјанов проф. др Немања реуматолог, Београд

6. Делић проф. др Драган, инфектолог, Београд

7. Јашовић-Гашић проф. др Мирослава, неуропсихијатар, Београд

8. Константиновић проф. др Витомир, макс. хир. и имплантолог, Београд

9. Крстић проф. др Зоран, хирург-дечја хирургија, Београд

10. Лежаић проф. др Вишња, нефролог, Београд

11. Марјановић др Боривој, научни саветник, педијатар - неуролог, Београд

12.Милићевић проф. др Новица, хистолог, Београд

13. Новаковић проф. др Маријан, пластична хирургија, Београд

14. Паунковић проф. др Небојша, нуклеарна медицина, Зајечар

15. Славковић проф. др Слободан, ортопед, Београд

16. Станојевић проф. др Душан, гинеколог, Београд

Ванредни чланови:

1. Белић проф. др Бранислава, трансфузиолог, Нови Сад

2. Вулићевић проф. др Зоран, дечја и превентивна стоматологија, Београд

3. Вукчевић проф. др Владан, кардиолог, Београд

4. Готић проф. др Мирјана, хематолог, Београд

5. Јаковљевић проф. др Михајло, клинички фармаколог, Крагујевац

6. Јанић проф. др Драгана, педијатар, Београд

7. Калезић проф. др Невена, анестезиолог, Београд

8. Козарски проф. др Јефта, спец. пластичне хирургије, Београд

9. Коцић проф. др Гордана, спец. биохемије, Ниш

10. Лукач проф. др Марија, хирург-дечја хирургија, Београд

11. Марковић проф. др Алекса, орални хирург, Београд

12.Марковић проф. др Дејан, дечја и превентивна стоматологија, Београд

13. Милојевић проф. др Предраг, кардиохирург, Београд

14. Милошевић проф. др Драгослав, интерна мед. - геријатрија, Београд

15. Николић проф. др Дејан, хирург, Београд

16. Радуловић др Синиша, научни саветник, клинички фармаколог, Бeоград

17. Славковић проф. др Анђелка, хирург - дечја хирургија, Ниш

18. Сланкаменац проф. др Петар, неуролог, Нови Сад

19. Станков проф. др Кармен, спец. биохемије, Нови Сад

20.Стојановић проф. др Мирослав, хирург, Ниш

21. Стокић проф. др Едита, ендокринолог, Нови Сад

22.Чанадановић проф. др Владимир, офталмолог, Нови Сад

23. Чокић др Владан, научни саветник, хематолог - истраживач, Београд

Годишње награде СЛД

На дан славе Српског лекарског друштва, 6. маја 2016, уручене су годишње награде СЛД следећим члановима Академије:

Велики печат: проф. др Невенка Рончевић, проф. др Драгослав Ђукановић, проф. др Драгослав Стевовић.

* У Информатору за 2016. годину, догодио се пропуст, није наведено да је Академику Владимиру Кањуху додељена Награда Велики печат, овом приликом се извињавамо.

Награда за животно дело: Проф. др Вера Јерант Патић, научни саветник др Љиљана Вучковић Декић, проф. др Јован Димитријевић, проф. др Михајло Ђукнић проф. др Љубомир Тодоровић.

Награде за научно­истраживачки рад: проф. др Небојша Јовић.

Златно перо: проф. др Бела Балинт, проф. др Лазар Давидовић.

Свечани скуп поводом 40 година од оснивања Ака­демије медицинских наука СЛД одржан је 28. октобра у свечаној сали Српске академије наука и уметности, Кнез Михаилова 35, Београд. Припреми Свечаног скупа претходили су састанци Организационог одбора одржани 30. маја, 23. јуна, 15. септембра, 22. септембра и 5. октобра.На Свечаном скупу је после церемонијалног дела прочитан приказ о осни-вању, раду и значају Српског лекарског друштва. Проф. др Павле Миленко-вић је у посебном излагању обухватио оснивање, структуру, циљеве, обла-сти и методе деловања као и резултате рада Академије медицинских наука СЛД у протеклом четрдесетогодишњем периоду. Истакнут је радни карак-тер Академије који је као резултат дао 858 већином тематских и по каракте-ру едукационих скупова.

Поводом јубилеја додељене су Златне повеље за осниваче и неуморне прега-оце АМН СЛД у знак признања и захвалности за четрдесет година преданог рада и истинске посвећености развоју Академије и Повеље у знак признања за изузетан допринос раду Академије.

Добитници Златних повеља су чланови Академије који су изабрани 1976. године:

1. Прим. др Мирослава Вељановић

2. Проф. др Петар Драча

3. Проф. др Ђорђе Јаковљевић

4. Академик Владимир Кањух

5. Проф. др Миодраг Косовчевић

6. Проф. др Предраг Лалевић

7. Проф. др Олга Литричин

8. Проф. др Јован Мићић

9. Проф. др Драгомир Младеновић

10. Проф. др Лазар Поповић

11. Академик Љубисав Ракић

12.Проф. др Светомир Стожинић

13. Проф. др Спира Страхињић

14. Проф. др Радивој Тополац

15. Проф. др Антоније Шкокљев

Добитници Повеља:

1. Проф. др Драган Белоица

2. Прим. др Радмила Баклаја

3. Проф. др Стеван Баљошевић

4. Проф. др Сретен Била

5. Проф. др Михајло Ђорђевић

6. Проф. др Бранислав Даничић

7. Проф. др Атанасије Таса Марковић

8. Проф. др Властимир Младеновић

9. Прим. др Александар Недок

10. Проф. др Душан Пејин

11. Проф. др Добросав Цветковић

12.Академик Веселинка Шушић

13. Академик Зоран Ковачевић


Научни скупови у 2016. години одржани су према следећем редоследу:

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва наставила је и у 2016. години организовање научних скупова, скупова у сарадњи са другим институцијама и удружењима, предавања чланова Академије и приступна предавања.

13. јануара у Нишу је одржан скуп посвећен обележавању јубилеја годи­ шњице оснивања Института за нефрологију и хемодијализу у Нишу 1973­-2016

Проф. др Зорана Васиљевић је организовала акредитовани курс Нови ан­ тикоагулантни лекови - питања и одговори из праксе. Скуп је одржан 3. марта у просторијама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3. Скуп је акредитован за лекаре. Евиденциони број: А-1-1003/16.

Исти састанак је поновљен 18. 11. 2016. године у Нишу у оквиру симпози­ јума Удружења кардиолога Србије.

Проф. др Мирослав Ђорђевић је организовао курс Транссексуална ме­ дицина: 25 година после. Скуп је одржан 22. марта у просторијама СЛД, Џорџа Вашингтона 19. Скуп је акредитован за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре, психологе и социјалне раднике. Евиденциони број: А-1-1007/16.

Проф. др Зорана Васиљевић је организовала акредитовани симпозијум Значај фактора ризика коморбитета у дијагностици и терапији акутног коронарног синдрома у светлу нових препорука, који је одржан 2. априла у Смедереву у оквиру Смедеревских дана. Скуп је акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте. Евиденциони број: А-1-976/16.

Проф. др Нада Димковић и проф др Вишња Лежаић организовале су курс Нефролошко уролошки консензус. Скуп је одржан 15. априла у просто-ријама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3. Скуп је акредитован за лекаре. Евиденциони број: А-1-1004/16.

Проф. др Обрад Зелић организовао је симпозијум Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији, који је одржан 21. маја у Нишу. Скуп је акредитован за лекаре, стоматологе и стоматолошке сестре. Евиден-циони број: А-1-975/16.

Проф. др Видосава Ђорђевић организовала је курс Специфичности физи­ олошких и патофизиолошких ефеката азот - моноксида, који је одржан 26. маја у просторијама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3. Скуп је акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре. Евиденциони број: А-1-1002/16.

Проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Данкуц организовали су симпозијум Значај генетског истраживања у дијагностици и лечењу. Ор-ганизатори су Академија медицинских наука СЛД и Друштво лекара Војво-дине. Скуп је одржан 26. маја у Сремским Карловцима. Скуп је акредито-ван за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте. Евиденциони број: А-1-1622/16.

Симпозијум Новине у лечењу структурних болести срца, одржан је 28. маја у оквиру Првог конгреса Огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску у Хотелу М у Београду. Академија је била суорганизатор. Председавајући: проф. др Милан Недељковић и проф. др Бранко Белеслин.

Проф. др Мијомир Пелемиш, проф. др Милена Божић и проф. др Стеван Ба-љошевић организовали су симпозијум Савремени проблеми антимикроб­ не терапије, који је одржан 3. јуна у Српском лекарском друштву, Џорџа Вашингтона 19 у Београду. Скуп је акредитован за лекаре, фармацеуте и медицинске сестре. Евиденциони број: А-1-1575/16.

Састанак ISACSa ESC, у организацији Академије медицинских наука и Ну-клеуса Европског Кардиолошког друштва одржан је 13. јуна у просторијама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3/1. Организатор: проф. др Зора-на Васиљевић.

Проф. др Славољуб Живковић организовао је симпозијум Нанострукту­рални материјали - има ли решења за будућност? Симпозијум је одржан 21. јуна у просторијама СЛД, Џорџа Вашингтона 19, Београд. Скуп је акре-дитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте. Евиденциони број: В-902/16-II.

Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић организовала је симпозијум Терапо­ резистенција: Савремени проблеми у психијатрији. Скуп је одржан 22. јуна у просторијама СЛД, Џорџа Вашингтона 19, Београд. Скуп је акреди-тован за лекаре, фармацеуте и психологе. Евиденциони број: А-1-1625/16. Проф. др Мирослави Јашовић­Гашић је овом приликом уручена Повеља о избору за редовног члана Академије.

Проф. др Душан Лалошевић организовао је симпозијум Поводом 95 година рада Пастеровог завода у сарадњи са Академијом. Тeма: Историја беснила у Србији, скуп је одржан од 28. септембра - 1. октобра у Пастеровом заводу, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад.

Проф. др Драган Данкуц организовао је курс Летња школа аудиологије и фонијатрије. Академија у сарадњи са Клиничким центром Војводине и Клиником за болести ува, грла и носа 16. и 17. септембра у Сремским Кар-ловцима, задужбина Радуловачки. Скуп је акредитован за лекаре, логопеде и дефектологе. Евиденциони број: А-1-2346/16.

Проф. др Радован Цвијановић организовао је стручни састанак Савремени принципи у третману надбубрежне жлезде. Састанак је одржан 20. сеп-тембра у просторијама Српске академије наука и уметности, Пашићева 6, Нови Сад. Скуп је акредитован за лекаре. Евиденциони број: А-1-1623/16.

13. октобра одржан је научни скуп поводом проглашења проф. др Адолфа Лукановича, еминентног гинеколога, са Медицинског факултета у Љубљани за почасног члана, у организацији Академије медицинских наука СЛД и ГАС СЛД. Организатор научног скупа: проф. др Петар Драча. Предавања су одр-жали и проф. др Божо Краљ и проф. др Борут Петерлин гости из Словеније.

Проф. др Јован Димитријевић и проф. др Снежана Церовић организовали су симпозијум Дијагностика и лечење карцинома простате у сарадњи са Институтом за патологију и судску медицину ВМА. Симпозијум је одржан 14. октобра у просторијама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3. Скуп је акредитован за лекаре, биохемичаре и фармацеуте. Евиденциони број: А-1-2378/16.

Проф. др Стеван Поповић и проф. др Милан Бреберина организовали су симпозијум Преканцерозна стања и чиниоци ризика. Састанак је одржан 15. новембра у простору САНУ-огранак у Новом Саду, Николе Пашића 6. Састанак је акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техни-чаре. Евиденциони број: А-1-2827/15. Проф. др Милану Бреберини је овом приликом уручена Повеља о избору за редовног члана Академије.

Академија је била један од организатора 53. Канцеролошке недеље и 30. симпозијума медицинских сестара - техничара онколошких институција Републике Србије. Тема: Новине и изазови у дијагностици и лечењу ма­ лигних болести. 4-5. новембар у Сава Центру и 6. новембар. Амфитеатар Народне библиотеке Србије.

Проф. др Рајко Јовић организовао је симпозијум Актуелности у оторино­ ларингологији. Симпозијум је одржан 25.11.2016. године у хотелу Палисад на Златибору и акредитован је за лекаре, медицинске сестре и дефектологе. Евиденциони број: А-1-2944/16.

Секција за клиничку фармакологију и Академија медицинских наука орга-низовали су Симпозијум VIII недеља БОЛНИЧКЕ КЛИНИЧКЕ фармако­ логије. 26-27.новембра.

3. децембра одржан је II научни скуп гинеколога и акушера Македоније и Србије у Скопљу, Академија је била један од организатора, са темом Савре­ мена достигнућа у гинекологији и акушерству. Проф. др Петар Драча пренео је утиске да су реферати и са македонске и са српске стране били изузетно припремљени и да је у плану да се трећи научни скуп одржи у Србији.

Проф. др Драган Данкуц организовао је курс Микрохирургија средњег и унутрашњег ува у сарадњи са Клиником за болести ува, грла и носа Кли-ничког центра Војводине. Курс је одржан 5. 12. у Новом Саду, акредитован је за лекаре и медицинске сестре. Евиденциони број: А-1-2925/16.

Промоција књиге Биографије дугогодишњих чланова Академије меди­ цинских наука Српског лекарског друштва, чији је главни уредник проф. др Љубица Ђукановић, одржана је 8. децембра у свечаној сали Српског ле-карског друштва, Краљице Наталије 3.

Проф. др Мирјана Готић и научни саветник др Владан Чокић организовали су стручни састанак са приступним предавањима Патогенеза мијелопро­лиферативних неоплазми - од базичних до клиничких истраживања. Састанак је одржан у просторијама Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Београд. Састанак је акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, биологе и молекуларне биологе. Евиденциони број: А-1-2994/16. Проф. др Мирјани Готић и научном саветнику др Владану Чокићу су овом приликом уручене Повеље о избору за ванредне чланове Академије.

Проф. др Драгослава Ђерић организовала је симпозијум Тумори ува и тем­ поралне кости. Симпозијум је одржан у Хотелу М у Београду, 16. 12. 2016. године. Састанак је акредитован за лекаре, евиденциони број:А-1-2943/16.

Приступна предавања почасних чланова

Од избора нових чланова Академије приступна предавања су до сада одр-жала 4 почасна члана Академије:

7. октобра на Медицинском факултету у Београду. У оквиру симпозијума Савремени аспекти хируршког лечења тумора јетре и панкреаса.

Prof. dr Masatoshi Makuuchi
Prof. dr Akimasa Nakao

13. октобра Академија медицинских наука СЛД и Гинеколошко акушерска секција СЛД у просторијама СЛД на Зеленом венцу, Краљице Наталије 3.

Проф. др Адолф Луканович

14. октобра на Десетом Међународном симпозијуму колопроктолога који је одржан у периоду од 13-15. октобра у Сава Центру у Београду

Prof. dr Philip Paty

ОВИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ОБУХВАЋЕНЕ СУ И АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА АКАДЕМИЈЕ.

In memoriam

Од почетка 2016. године преминули су:

Прим. др Ана Трифуновић-Мутић

Прим. др Велибор Поповић

Проф. др Лазар Лепшановић

Проф. др Србобран Ђорђевић