У 2018. години одржане су три седнице Председништва и Научног већа 28. марта, 24. октобра, 14. децембра и три седнице Секретаријата 11. септембра, 17. септембра и 17. октобра. Годишња Скупштина одржана је 14. децембра.

Седнице су била посвећене питањима текућег рада Академије, предлагању чланова Академије за годишње награде СЛД и припреми годишње Скупштине. На седницама су разматрана питања од значаја за остваривање циљева Академије, а првенствено реализација плана рада и одржавање научних скупова, предавања и приступних предавања, измене и допуне Правилника о раду Академије, измене и допуне Пословника о раду Скупштине Академије, плаћање чланарине, сарадња са лекарским друштвима и удружењима из региона и сарадња са Академијом медицинских наука Румуније.

Седници Председништва одржаној 28. марта, претходиле су седнице научних група
Академије:
Хируршка научна група одржала је седницу 15. марта.
Научна група за интерну медицину 16. марта.
Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину 19. марта.
Научне групе су одржале састанке у новембру на којима су предложене теме за
текућу 2019. годину. Извештаје са планом рада за 2019. годину, председници група
реферисали су на седници Председништва 14. децембра.
Хируршка научна група одржала је седницу 9. новембра.
Научна група за интерну медицину 13. новембра.
Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину 14. новембра.

Научне групе су предлагале кандидате за годишње награде Српског лекарског друштва, затим су разматрани сви приспели предлози. За сваког кандидата је поднето кратко усмено образложење. Извештаје са ових седница председници научних група су реферисали на седници Председништва и Научног већа 28. марта 2018. године. Предлози су упућени комисији СЛД на разматрање и решавање.

На дан славе Српског лекарског друштва, 6. маја 2018. године, уручене су годишње награде СЛД следећим члановима Академије:

Велики печат: проф. др Предраг Ђорђевић

Златно перо: проф. др Невена Калезић.

Награда за животно дело: Акад. Миодраг Чолић

Награда за научно – истраживачки рад: проф. др Мирјана Готић и проф. др Вишња Лежаић

На састанцима Секретаријата разматрани су и дати предлози за измене и допуне Статута СЛД, Правиника о раду Академије СЛД и Пословника о раду Скупштине Академије СЛД.

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва наставила је и у 2018. години организовање научних скупова, скупова у сарадњи са другим институцијама и удружењима, посебних предавања чланова Академије и приступних предавања изабраних чланова.

Основни облици деловања Академије остварују се кроз организовање:
 Тематских скупова
 Едукационих програма
 Приступних предавања
 Предавања чланова Академије
 Предавања за популаризацију науке и струке у Коларчевој задужбини и на другим местима

Одржани су следећи тематски акредитовани скупови:

Датум Тема Организатори Бр. предавања
14.03.2018. Обољења сексуалне диференцијације: три деценије искуства
Проф. др Зоран Крстић
4
29.03.2018. Мултидисциплинарни приступ пацијентима Проф. др Драган Данкуц
4
30.03.2018. Орална патологија особа са посебним потребама-изазов за превенцију и терапију
Проф. др Дејан Марковић
8
30.03.2018. Атријална фибрилација: болест која „лиже срце, а уједа мозак" и нови антикоагулантни лекови
Проф. др Зорана Васиљевић
15
13.04.2018. Кардиометаболочки ризик код гојазних особа: превенција и терапија
Проф. др Едита Стокић
15
27.04.2018. Регенеративна медицина и стоматологија на основу матичних ћелија
Проф. др Зоран Вулићевић
7
4-5.5.2018.
Акутна стања у медицини (Српски лекари у топличком
крају)
Проф. др Рајко Јовић
14
11.05.2018. Неалкохолна масна болест јетре (NAFLD) и неалкохолни
стеатохепатитис (NASH)
Проф. др Милена Божић
3
15.05.2018. Ендодонтска терапија - могућности и перспективе за успех
Проф. др Славољуб Живковић
5
15.05.2018. Одабране гинеколошке теме и препоруке за праксу Проф. др Весна Кесић
1
8-9.6.2018.
Симпозијум о можданом удару
Проф. др Петар Сланкаменац
18
09.06.2018.
40 година неуросонологије клинике за неурологију у Новом Саду Проф. др Петар Сланкаменац
9
26.06.2018. Да ли су резултати наших истраживања побољшали
дијагностику и третман схизофреније
Проф. др Мирослава Јашовић - Гашић
6
03.07.2018. Медицински и етички аспекти савремене науке и технологије
Проф. др Кармен Станков и
проф. др Момир Миков
9
10.09.2018. Превенција рака коже у Србији: нови изазови. Модалитети модерног начина лечења меланома коже
Проф. др Дејан Николић
1
20-22.09.
2018.
Летња школа оториноларингологија. Ларингологија. Хирургија главе и врата
Проф. др Рајко Јовић
14
05.10.2018. Гастроинтестиналне и хепатолошке компликације код
болесника са хроничним болестима бубрега
Проф. др Нада Димковић и
проф. др Вишња Лежаић
8
29.10.2018. Превенција исхемијског можданог удара Проф. др Петар Сланкаменац
8
23.11.2018. Холестеатом средњег ува: од морфологије до терапије Проф. др Драгослава Ђерић 8
27.11.2018. Хемотерапија и хемобиологија
Проф. др Бранислава Белић и проф. др Бела Балинт

8

Сви наведени скупови су акредитовани код Здравственог савета Србије. Присутни на овим скуповима су веома задовољни избором тема и предавача. Председник Академије је присуствовао готово свим скуповима.

Приступна предавања ванредних чланова Академије:

Датум Тема предавања Предавач
09.02.2018.

Улога депуринизованог млека у превенцији развоја хроничних обољења

Проф. др Гордана Коцић

19.02.2018. Електрокардиографија као дијагностичка метода у исхемијској болести срца

Хируршка аблација као конкомитантна процедура у кардиохирургији


Проф. др Владан Вукчевић

Проф. др Предраг Милојевић


Приступна предавања редовних и почасног иностраног члана Академије:
24. фебруар,
проф. др Слободан Славковић, Спиналне стенозе,
14. март,
проф. др Зоран Крстић, организовао је семинар Обољења сексуалне диференцијације: три деценије искуства, у оквиру ког је одржао приступно предавање. Тема: Нове перспективе у третману ДСД. Балкански поглед.
20. новембар,
проф. др Mohamad Mohty, у оквиру симпозијума Трансплантација матичних ћелија хематопоезе у лечењу малигних хемопатијаПРЕТРАНСПЛАНТАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ КАО ПРЕДИКТОРИ ИСХОДА
ПРОЦЕДУРЕ
. Симпозијум је одржан на ВМА у организацији Клинике за хематологију, ВМА и Академије СЛД.

Академија је била један од организатора следећих скупова:

Трећи конгрес 34. Огранка америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску одржан је 23. и 24. фебруара у Хотелу М у Београду. Организатор: проф. др Милан Недељковић.

Војномедицинска академија и Клиника за нефрологију ВМА, организовали су симпозијум Фактори од значаја за дуготрајно преживљавање пацијената и графта након трансплантације јетре и бубрега, у сарадњи са Академијом СЛД, 22. марта у амфитеатру ВМА. Организатори: проф. др Јован Димитријевић и проф. др Ђоко Максић.

Априла 2018. године (од 12.4.2018 до 15.4.2018.) одржана су 4 стручна скупа у Београду, у Народној библиотеци Србије, у оквиру манифестације Трећи Београдски анестезија форум. Сва 4 скупа су акредитована, организатор проф. др Невена Калезић:
1. Трећи Београдски анестезија форум: Преоперативна припрема и
анестезија болесника са коморбидитетима
- 12.4.2018.
2. Трећи Београдски анестезија форум: Иницијални третман хитних стања у
медицини
- 13.4.2018.
3. Трећи Београдски анестезија форум: Терапијске опције у Јединицама
интензивне медицине - дилеме и контроверзе
- 14.4.2018.
4. Трећи Београдски анестезија форум: Новине у анестезиологији,
реаниматологији и интензивномлечењу
- 15.4.2018.

Секција за историју медицине СЛД је у сарадњи са Академијом организовала симпозијум Рад Санитета краљевске српске војске у припреми и извођењу пробоја Солунског фронта и ослобођењу Србије у јесен 1918. године који је одржан 1. новембра у Дому Српког лекарског друштва, Краљице Наталије 1-3 у Београду.

3-4. новембра одржан је Други интернационални конгрес удружења коронарних јединица Србије. Конгрес је одржан 3-4. новембра у хотелу Falkensteiner у Беоргаду. Почасни председник Удружења коронарних јединица Србије и председник Научно-Организационог одбора: проф. др Зорана Васиљевић.

Десета недеља болничке клиничке фармакологије, одржана је 25. и 26. новембра у организацији Секције за клиничку фармакологију и Академије медицинских наука СЛД. Симпозијум је одржан у просторијама Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19, Београд.

Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца

У оквиру предавачке делатности задужбине Илије М. Коларца, проф. др Недељко Радловић је 16. јануара одржао предавање ОМЕГА-3 МАСНЕ КИСЕЛИНЕ: есенцијални чинилац адекватног раста и развоја и очувања здравља у свим фазама живота.

Састанак посвећен доајену српске и југословенске гинекологије проф. др Петру Драчи, редовном члану Академије медицинских наука СЛД од њеног оснивања, 62. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА НЕДЕЉА, ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД, одржана је 7-8. јуна 2018. године у хотелу Метропол у Београду.

Издавачка делатност

Академија медицинских науак СЛД, поред Информатора за 2018. годину била је издавач две монографије: Тумори ува и темпоралне кости. Уредник: проф. др Драгослава Ђерић и Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу. Уредници: проф. др Нада Димковић и проф. др Бранислав Донфрид.

In memoriam
Од почетка 2018. године преминули су:
Проф. дрМихајло Ђукнић
Проф. др Љубица Божиновић
Проф. др Јован Јабланов
Проф. др Антоније Шкокљев
Акад. Веселинка Шушић
Акад. Владета Јеротић