У 2017. години одржана је седница Секретаријата 20. фебруара и три сед- нице Председништва и Научног већа 15 марта, 5. октобра и 29. новембра. Годишња Скупштина одржана је 7. децембра.

Седнице су биле посвећене предлагању чланова Академије за годишње награде СЛД и предлагање за дописне чланове САНУ. Разматрани су предлози за научне скупове Академије, организација и акредитација скупова и план рада за 2018. годину. На Годишњој скупштини усвојен је Извештај о раду у 2017. години, План рада за 2018. и разматрани су предлози допуна и измена Правилника о раду АМН, које треба усвојити пре следећег изборног периода.

Седницама Председништва и Годишњој скупштини претходиле су седнице научних група Академије

Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину 27. фебру- ара и 10. новембра.
Научна група за интерну медицину 28. фебруара и 7. новембра.
Хируршка научна група одржала је седницу 3. марта и 6. новембра.
Научне групе су предлагале кандидате за годишње награде Српског лекарског друштва, затим су разматрани сви приспели предлози. За сваког кандидата је поднето кратко усмено образложење. Извештаје са ових седница председници научних група су реферисали на седници Председништва и Научног већа 15. марта 2017. године. Предлози су упућени комисији СЛД на разматрање и решавање.

На дан славе Српског лекарског друштва, 6. маја 2017. године, уручене су годишње награде СЛД следећим члановима Академије:

Велики печат: проф. др Љубица Ђукановић, проф. др Обрад Зелић, и проф. др Павле Миленковић.

Златно перо: проф. др Славољуб Живковић.

Награда за животно дело: проф. др Слободан Голубовић, прим. др Вла- димир Јокановић, проф. др Зоран Кривокапић, проф. др Вера Поповић – Бркић, проф. др Милан Стануловић, проф. др Ђурица Стојшић и проф. др Радан Џодић.

Награда за научно – истраживачки рад: проф. др Небојша Арсенијевић, проф. др Зоран Лазић и проф. др Момир Миков.

Награда за организацију здравствене службе: проф. др Рајко Јовић.

Научне групе су разматрале и предложиле кандидате који се предлажу за избор дописног члана САНУ. Усвојени предлози су прослеђени Председ- ништву АМН које је после поновног опширног реферисања о сваком кандидату усвојене предлоге доставило Комисији СЛД за предлагање кандидата за САНУ. Предложени су следећи чланови АМН:
1. Проф. др Лазар Давидовић, васкуларни хирург, Београд,
2. Проф. др Милан Недељковић, кардиолог, Београд,
3. Проф. др Јован Поповић, фармаколог, Нови Сад,
4. Проф. др Момир Миков, фармаколог, Нови Сад,
5. Проф. др Весна Кесић, гинеколог, Београд.

Основни облици деловања Академије остварују се кроз организовање:
• Тематских скупова
• Едукационих програма
• Приступних предавања
• Предавања чланова Академије
• Предавања за популаризацију науке и струке у Коларчевој задужбини и на другим местима

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва наставила је и у 2017. години организовање научних скупова, скупова у сарадњи са другим институцијама и удружењима, предавања чланова Академије и приступ- них предавања.

Одржани су следећи тематски акредитовани скупови:

Датум Тема Организатори Бр. предавања
24.03.17 Хеморагијске грознице и лептоспирозе - значај клиничко - епидемиолошког и патохистолошког налаза Проф. др Драган Микић и проф. др Јован Димитријевић 13
3.4.2017. Савремени приступи у
ендокринологији, генетици и
неурологији
Проф. др Едита
Стокић, проф. др
Кармен Станков
и проф. др Петар
Сланкаменац
3
10.5.2017. Актуелности у медицини 5 Проф. др Љубица
Ђукановић
5
13.5.2017. Меланом - некад и сад Проф. др Дејан
Николић
6
2-3.6. 2017. Исхемијски мождани удар Проф. др Петар
Сланкаменац
21
9.6.2017. Еритемски лупус - изазов за
дефинисање, класификацију
и лечење
Проф. др Мари-
на Јовановић и
проф. др Ђорђије
Карадаглић
11
28.6.2017. Мултидисциплинарни
приступ рехабилитацији у
стоматологији
Проф. др Обрад
Зелић
4
29.6.2017. Да ли су антипсихотици
друге генерације испунили
очекивања?
Проф. др Мирослава
Јашовић - Гашић
6
8.9.2017. Мозак као крајњи арбитар у
трансплантацији
Проф. др Петар
Сланкаменац
11
15-16.9. 2017. Летња школа
оториноларингологије -
отологија
Проф. др Драган
Данкуц
8
22.9.2017. Наноматеријали у
ендодонцији и инжењерству
коштаног ткива
Проф. др Славољуб
Живковић
5
29.9.2017. Интраоперативна и периоперативна патохистолошка и
цитолошка дијагностика
Проф. др Марјан
Мицев
10
25.10.2017. Карцином дојке: новине у
мултидисциплинарном приступу
Проф. др Бранислав
Голднер
6
2.11.2017. Савремени приступи
у трансфузиологији и
офталмологији
Проф. др Бранислава Белић и
проф. др Владимир
Чанадановић
2
13.11.2017. Мултидисциплинарни
приступ у дијагностици и
терапији оталгија
Проф. др Драгослава
Ђерић
13
17-18.11.
2017.
Актуелности у
оториноларингологији
Проф. др Рајко Јовић 28
23.11.2017. Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу Проф. др Нада
Димковић и проф.
др Бранислав Дон-
фрид
12
4-6.12. 2017. Микрохирургија средњег и
унутрашњег ува
Проф. др Драган
Данкуц
4
15.12.2017. Повреде јетре (Мирнодопске
повреде, повреде у дечјем узрасту, ратне повреде, анестезиолошки аспекти повреда)
Проф. др Небојша
Станковић
4

На позив Подружнице Смедерево, поновљена су два скупа акредитована 2016. године:
Курс Нефролошко уролошки консензус, 24. фебруара 2017. године. Организатори проф. др Нада Димковић и проф. др Вишња Лежаић.
Симпозијум Савремени проблеми антимикробне терапије, 1. априла
2017. године. Организатори: проф. др Мијомир Пелемиш, проф. др Милена
Божић и проф. др Стеван Баљошевић.
Сви наведени скупови су акредитовани код Здравственог савета Србије.
Присутни на овим скуповима су веома задовољни избором тема и предавача. Председник Академије је присуствовао готово свим скуповима.

Приступна предавања новоизабраних ванредних чланова:

Датум Тема предавања Предавач
3.2.2017.

Истраживање односа и јачине везе
тврдих зубних ткива и композитних
материјала
Савремени трендови у имплантологији


Наноматеријали и њихова улога у ткивном инжењерству

Проф. др Зоран
Вулићевић


Проф. др Алекса
Марковић


Проф. др Дејан
Марковић

10.2.2017. Хируршки третман крипторхизма у
Србији: можемо ли боље?
Хируршка доктрина у лечењу акутног
панкреатитиса
Проф. др Анђелка
Славковић
Проф. др Мирослав
Стојановић
24.2.2017.

Савремени ставови у евалуацији и
решавању отежаног дисајног пута код
болесника са ендокриним и метаболичким поремећајима


Опекотине: етиологија,
патофизиологија, лечење

Проф. др Невена
Калезић


Проф. др Јефта Козарски

3.4.2017. Дисфункционално масно ткиво и
дефицијенција Д витамина

Генетска предиспозиција за карцином
штитасте жлезде diabetes mellitus тип 1

Колатерална циркулација и исхемијски
мождани удар

Проф. др Едита Стокић

Проф. др Кармен Станков

Проф. др Петар Сланкаменац

7.4.2017. Акутна лимфобластна леукемија у деце:
од клиничких до биолошких аспеката
Терапијски приступ конгениталној
атрезији једњака - садашњост и
будућност

Проф. др Драгана Јанић


Проф. др Марија Лукач

13.4.2017. Светско старење популације и пораст
финансијских издвајања за здравствену заштиту - пример водећих БРИКс нација
Фармакогеномика у онкологији

Проф. др Михајло
Јаковљевић


Др Синиша Радуловић,
научни саветник

13.5.2017. Медији у борби против меланома Проф. др Дејан Николић
9.10.2017. Превенција крхкости: пут ка успешном
старењу?
Проф. др Драгослав
Милошевић
2.11.2017. Крвне групе становника Војводине

Улога оксидативног стреса у наставку
офталмолошких обољења

Проф. др Бранислава
Белић

Проф. др Владимир
Чанадановић

Приступна предавања редовних, почасних и почасних иностраних чланова Академије:
Проф. др Небојша Станковић, редовни члан, одржао је предавање, 15. децембра 2017. године у оквиру семинара Повреде јетре. Тема : Ратне повреде јетре.
Проф. др Јован Максимовић, почасни члан, одржао је своје приступно
предавање 23. марта 2017. године на 74. састанку Секције за историју медицине: Први запис о рођењу спојених близанаца у Сремској жупанији у XIX веку.
Проф. др Младен Давидовић, почасни члан, одржао је своје приступно
предавање 9. октобра 2017. године: Старост, дуговечност, бесмртност.
Prof. dr Dorothy Mary Kate Keefe, Australia, почасни инострани члан, 27. октобра 2017. године, одржала је своје приступно предавање у Свечаној сали деканата Медицинског факултета у Београду.

Академија је била један од организатора следећих скупова:
Војномедицинска академија, Секција за историју медицине, Народни музеј Ваљево организовали су састанак у сарадњи са Академијом СЛД, 16. марта у амфитеатру ВМА. У оквиру састанка одржана је промоција књиге прим.
др Александра Недока ВАЉЕВО - српски ратни хируршки центар и град - болница у епицентру велике епидемије 1914-1915.
Организатори. Проф. др Драган Микић, др Зоран Вацић и проф. др Влади-
мир Кривошејев.
Проф. др Душан Лалошевић је организовао симпозијум Актуелности у хистологији и ембриологији. Симпозијум је одржан 17. јуна 2017. године у Новом Саду, поновљен 19. октобра у Бачком Петровцу, 20. октобра у Смедереву и 27-28. октобра. 2017. године у Темишвару.

У оквиру првог интернационалног конгреса удружења коронарних јединица Србије организован је дијагностички семинар Биомаркери на хоризонту некрозе миокарда, чије је модератор била проф. др Зорана Васиљевић. Састанак је одржан у хотелу Hyatt, 4. новембра.
Девета недеља клиничке болничке фармакологије, одржана је 25. и 26. новембра у организацији Секције за клиничку фармакологију и Академије медицинских наука СЛД. Скуп је одржан у Београду у просторијама Српског лекарског друштва.

Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца
Проф. др Драгослава Ђерић, 24. фебруара одржала је предавање: Наглувост, зујање и глувоћа - Од морфолошке основе до терапије и квалитета живота

ОВИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ОБУХВАЋЕНЕ СУ И АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА АКАДЕМИЈЕ.

Издавачка делатност
Академија медицинских наука СЛД, поред Информатора за 2017. годину била је издавач: „Споменица професору Војиславу Шуловићу" и монографије Приступна предавања чланова Академије медицинских наука СЛД изабраних 2016. године.

In memoriam
У току 2017. године преминули су:
Прим. др Предраг Брзаковић
Проф. др Олга Литричин
Проф. др Бранислав Даничић
Проф. др Јован Мићић
Проф. др Драгомир Младеновић
Проф. др Божидар Пејушковић
Проф. др Велибор Марковић
Проф. др Зоранка Шумарац