У току 2015. године седнице Секретаријата одржанe су: 19.фебруара, 6. априла, 30. септембра, и 23. новембра , а заједничке седнице Председништва и Научног већа, 25. марта, 20 маја, 18. јуна и 28. октобра.

Седницама Председништва и Научног већа претходиле су седнице научних група Академије:

Хируршка научна група одржала је седнице 18. марта и 13. октобра, Научна група за интерну медицину 19. марта и 14. октобра, Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину 20. марта и 15. октобра 2015.

Седнице су биле посвећене припреми годишње Скупштине Академије, која је одржана 27. маја 2015. године и била изборна за руководећа тела Академије (Председништво и Научно веће).

Сажет извештај за протекли мандатни четворогодишњи период поднео је проф. др Павле Миленковић, председник Академије медицинских наука Српског лекарског друштва.

 

За чланове Председништва изабрани су:

Председник Академије: Проф. др Павле Миленковић, Београд

Потпредседник: Проф. др Атанасије Таса-Марковић, Београд

Генерални секретар: Проф. др Радојка Коцијанчић, Београд

Проф. др Јован Димитријевић, Београд

Проф. др Обрад Зелић, Београд

Проф. др Радан Џодић, Београд

Проф. др Милан Бреберина, Нови Сад

Проф. др Драгослава Ђерић, Београд

Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад

Проф др Милена Божић, Београд

Проф. др Борислав Каменов, Ниш

 

За чланове Научног већа :

Председник: Проф. др Слободан Голубовић, Београд

Потпредседник: Проф. др Вера Јерант-Патић, Нови Сад

Секретар: Проф. др Душан Лалошевић, Нови Сад

Проф. др Драган Белоица, Београд

Проф. др Сретен Била, Београд

Проф. др Видосава Ђорђевић, Ниш

Научни саветник др Боривој Марјановић, Београд

Проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ, Ниш

Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

Проф. др Радован Богдановић, Београд

Проф. др Светолик Аврамов, Нови Сад

Проф. др Спира Страхињић, Ниш

Проф. др Зорана Васиљевић, Београд

Научни саветник др Љиљана Вучковић-Декић, Београд

Проф. др Радован Цвијановић, Нови Сад

 

Огранци Академије у Новом Саду и Нишу су се конституисали и изабрали председника и секретара огранака. Председник Огранка у Новом Саду је проф. др Светолик Аврамов а секретар проф. др Момир Миков, a у Нишу је председник Огранка проф. др Спира Страхињић а секретар проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ.

Научне групе су одржале састанке и изабрале нова руководства:

Председник Хируршке научне групе, проф. др Радован Цвијановић, потпредседник проф. др Небојша Станковић, секретар проф. др Небојша Радовановић.

Председник Научне групе за интерну медицину проф. др Зорана Васиљевић, потпредседник проф. др Невенка Рончевић, секретар проф. др Милан Недељковић.

Председник Научне групе за превентивну и мултидисциплинарну медицину : научни саветник др Љиљана Вучковић-Декић, потпредседник проф. др Небојша Арсенијевић, секретар проф. др Славољуб Живковић.

На седницама научних група, а затим Председништва и Научног већа предлагани су чланови Академије за годишње награде Српског лекарског друштва. Разматрана су текућа питања: акредитација и организација научних скупова, плаћање чланарине, сарадња са лекарским друштвима и удружењима из региона. Предлагане су теме за план рада за 2016. годину. На седницама је дискутовано и о изборима нових чланова 2016. године. Предложено да се сачини добра анализа постојећег чланства и да се бирају млађи, активни лекари. Такође треба водити рачуна и о томе да су поједине специјалности у Академији врло дефицитарне и да је само један члан Академије из Крагујевца. Децембра месеца 2016. навршава се 40 година рада Академије, па ће се овај јубилеј обележити пригодним програмом крајем 2016. године. Изабран је Организациони одбор чији је председник проф. др Атанасије Таса Марковић. Одлучено је да се штампа монографија са биографијама чланова Академије чији је уредник проф. др Љубица Ђукановић.

 

Годишње награде Српског лекарског друштва додељене су 6. маја 2015. године следећим члановима Академије:

 

Награда Велики печат:

Проф. др Драган Белоица, стоматолог, Београд

Проф. др Бранислав Даничић, хирург, Нови Сад

Проф. др Ђорђијe Карадаглић, дерматовенеролог, Београд

 

Награда за животно дело:

Прим. др Радмила Баклаја, трансфузиолог, Београд

Проф. др Милена Божић, инфектолог, Београд

Проф. др Бранислав Димитријевић, стоматолог (историја медицине), Београд

Проф. др Татјана Ивковић-Лазар, ендокринолог, Нови Сад

Проф. др Радојка Коцијанчић, спец. хигијене и психијатрије, Београд

Прим. др Бранислав Поповић, историја медицине, Београд

Проф. др Добросав Цветковић, офталмолог, Београд

Награда за научно-истраживачки рад:

Проф. др Нада Димковић, нефролог, Београд

Проф. др Милан Недељковић, кардиолог, Београд

Проф. др Радан Џодић, хирург, Београд

 

Награда Златно перо:

Проф. др Јован Букелић, неуропсихијатар, Београд

 

Награда за организацију здравствене службе

Проф. др Душан Лалошевић, патолог, Нови Сад

 

Научни скупови

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва наставила је и у 2015. години организовање научних скупова, скупова у сарадњи са другим институцијама и удружењима, предавања чланова Академије, предавања у Здужбини Илије М. Коларца.

 

Научни и тематски акредитовани скупови

Датум

Тема

Организатори

Бр.предавања

12. 3. 2015.

Ниш

Светски дан бубрега - здрави бубрег за све

Проф. др Спира Страхињић Проф. др Милорад Митковић Доц. др Никола Павловић

Др Раде Бабић

14

4. 4. 2015.

Адолесцентни кук - клинички ентитети, савремени приступи у дијагностици и лечењу

Проф. др Слободан Славковић

8

24. 4. 2015.

Нано технологија и нано материјали - изазов који траје

Проф. др Славољуб Живковић

5

8. 5. 2015.

Ниш

Хумана трансплантација бубрега и завештање органа

Проф. др Спира Страхињић Проф. др Милорад Митковић Доц. др Никола Павловић

Др Раде Бабић

16

14. 5. 2014.

Актуелности у медицини 4

 

Проф. др Љубица Ђукановић

 

5

29. 5. 2015.

Вирусна обољења јетре у трудноћи

 

Проф. др Милена Божић

 

5

30. 5. 2015.

Акутни бол у грудима - Акутни коронарни синдром I: Дијагностичке и терапијске контроверзе

 

Проф. др Зорана Васиљевић

16

11. 6. 2015.

 

Шта је још потребно да се зна о биполарном афективном поремећају

 

Проф. др Мирослава Јашовић- Гашић

6

 

27. 6. 2015.

 

 

Акутни бол у грудима - акутни коронарни синдром II: диференцијална дијагноза и компликоване клиничке презентације са поремећајем ритмa

 

 

Проф. др Зорана Васиљевић

 

14

17-19. 9. 2015. (Сремски Карловци)

Семинар: Летња школа оториноларингологије - ринологија

Проф. др Драган Данкуц

9

25-29. 9. 2015.

Нови Сад

Актуелности у оториноларингологији

 

Проф. др Рајко Јовић

Проф. др Зоран Комазец

27

8. 10. 2015.

Клиничка патологија у континуираној медицинској едукацији

Проф др Јован Димитријевић

11

9. 10. 2015.

Геријатријска нефрологија: изазов 21 века

 

Проф. др Вишња Лежаић

Проф. др Нада Димковић

14

17. 10 2015.

Нови Сад

Клиничка патологија у континуираној медицинској едукацији (поновљен састанак)

Проф др Јован Димитријевић

Проф. др Драган Данкуц

11

12. 11. 2015.

Нови Сад

Савремени аспекти дијагностике и лечења колоректалног карцинома

Проф. др Милан Бреберина

ВНС др Гордана Богдановић

9

13. 11. 2015.

Отолошке манифестације општих обољења

Проф. др Драгослава Ђерић Проф. др Ненад Арсовић

15

7 - 9. 12. 2015.

Нови Сад

Микрохирургија средњег и унутрашњег ува

Нови Сад

Проф. др Драган Данкуц

13

 

Поред наведених акредитованих тематских научних скупова одржани су и следећи скупови:

 

Проф. др Душан Лалошевић организовао је 20. фебруара 2015. године у Новом Саду научни скуп Актуелности у хистологији. Скуп је организован у сарадњи с Катедром за хистологију Медицинског факултета у Темишвару.

 

У Крагујевцу је 26. фебруара 2015. године, у организацији Академије медицинских наука и Медицинског факултета у Крагујевцу одржана промоција монографије Вредновање науке и научника. Промоција је одржана у сали Универзитета у Крагујевцу пред наставницима различитих факултета, што је омогућило да се промовише не само ова монографија него и активност и значај наше Академије. У Београду у просторијама Српског лекарског друштва 22. октобра 2014. године одржан научни скуп са истом темом и промоција монографије.

 

21. априла 2015. године одржан је научни скуп Новине у дијагностици и терапији карцинома једњака . Организатори: проф. др Небојша Радовановић и проф. др Томислав Ранђеловић. Учествовало је 6 предавача.

 

3. јуна 2015. године, доц. др Вељко Тодоровић, почасни члан Академије, организовао је састанак на којем је Центар националне славе из Краснојарска у Руској Федерацији представио српским лекарима програм „Ти ниси сама". Суштина програма ''Ти ниси сама'' састоји се у томе да се трудницама које желе да прекину трудноћу, поред разговора са гинекологом и гинеколошког прегледа, понуди и обезбеди и разговор са психологом, пре него што се изврши лекарска интервенција.

 

30. октобра 2015. године одржан је састанак: Добротвори Српског лекарског друштва кроз историју. Састанак је одржан у просторијама Српског лекарског друштва у улици Краљице Наталије 1-3. Истовремено је откривена биста др Стевана Милосављевића, рад др Владимира Јокановића, који је и организовао овај скуп.

 

2. новембра 2015. године, проф. др Зоран Ивановић, редовни члан Академије медицинских наука који живи и ради у Бордоу (Француска) одржао је предавање

Експанзија ћелија плацентарне крви и њихова алогена трансплантација.

 

24. децембра 2015. године. одржан је симпозијум Утицај резервних антибиотика на развој бактеријске резистенције. Организатор: проф. др Мијомир Пелемиш. Учествовала су 4 предавача.

 

Академија је била један од организатора следећих скупова:

 

У оквиру Деветог београдског самита интервентних кардиолога (BASICS+) који је одржан од 22-25. априла 2015. године, одржан је заједнички симпозијум Радне групе за катетеризацију и перкутане коронарне интервенције Удружења кардиолога Србије и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Тема: Практични аспекти имплементације Европских кардиолошких препорука у Србији. Модератори: Милан А. Недељковић, Бранко Белеслин и Горан Станковић

 

Четврти конгрес Српске трауматолошке асоцијације (СТА 2015.) одржан је 23 - 26. септембра 2015. у Врњачкој Бањи, у организацији Српске трауматолошке асоцијације (СТА) и Академије медицинских наука СЛД. Организатор: проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ.

 

Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву, Уредништво

часописа „Биомедицинска истраживања" и Академија медицинских наука

Српског лекарског друштва - Београд, организовали су 28. октобра 2015, на Медицинском факултету у Фочи симпозијум Вјештина писања и саопштавања резултата научног истраживања. Предавачи у име Академије биле су проф. др Љубица Ђукановић и научни саветник др Љиљана Вучковић -Декић, која је у име Академије поздравила скуп и пожелела даљу сарадњу Академије и Факултета. Предавања су одржали научни радници са великим искуством у области научне комуникације на задовољство пуне сале претежно младих слушалаца.

 

28. и 29. новембра 2015. одржана је Седма недеља клиничке болничке фармакологије, у организацији Секције за клиничку фармакологију и Академије медицинских наука СЛД. Скуп је одржан у Београду у просторијама Српског лекарског друштва

 

11. децембра 2015. године одржан је Први српско македонски симпозијум из гинекологије и акушерства у организацији Гинеколошко акушерске секције СЛД, Академије медицинских наука СЛД и Удружења гинеколога и обстетричара Македоније

 

Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца

 

У оквиру предавачке делатности задужбине Илије М. Коларца, проф. др Недељко Радловић је 6. новембра 2015. године одржао предавање: Витамин Д у светлу савремених сазнања.

 

13. новембра 2015. проф. др Недељко Радловић организовао је разговор - јавну дикусија на тему: Вакцинација деце - заблуде и потенцијалне последице. Учесници су били: проф. др Недељко Радловић, проф. др Радован Богдановић, проф. др Зоран Радовановић, прим. др Драган Илић и проф. др Срђан Пашић.

 

Војвођански огранак

 

У току 2015. године редовно су одржавани састанци Огранка. У складу са препорукама Српског лекарског друштва и Академије медицинских наука СЛД , на састанку Огранка у Новом Саду, одржаном 12. марта 2015. године, изабрано је ново руководство Огранка. За председника је изабран проф. др Светолик Аврамов, а за секретара проф. др Момир Миков. Чланови радних тела Академије редовно присуствују састанцима у Београду.

 

Из табеле, где су наведени сви акредитовани састанци Академије, види се да су у Новом Саду организатори веома успешних акредитованих скупова били: проф. др Драган Данкуц, проф. др Рајко Јовић, проф. др Милан Бреберина, ВНС др Горадана Богдановић, проф. др Стеван Поповић.

 

У организацији војвођанског огранка Академије и подружнице Кула одржан je 16.октобра 2015. године стручни састанак Фармакотерапија и ургентна медицина. Организатори: проф. др Момир Миков и проф. др Велибор Васовић.

 

Поред акредитованих скупова одржан је скуп Актуелности у хистологији, у сарадњи с Катедром за хистологију Темишварског Медицинског факултета. Организатор је био проф. др Душан Лалошевић. Прим др Владимир Јокановић је у Београду у просторијама Српског лекарског друштва у улици Краљице Наталије, одржао састанак: Добротвори Српског лекарског друштва кроз историју.

 

Огранак Академије у Нишу

 

Руководство Академије у Нишу је остало непромењено. Председник је проф. др Спира Страхињић, секретар проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ.

 

У табели су наведени акредитован скупови које је Огранак у Нишу организовао, где су поред председника и секретара Огранка организатори били доц. др Никола Павловић и др Раде Бабић.

 

Проф. др Милорад Митковић је био организатор Четвртог конгреса Српске трауматолошке асоцијације (СТА 2015).

 

Издавачка делатност

 

Академија медицинских наука СЛД, поред Информатора за 2015. годину била је издавач монографије: Аутоимунске болести јетре, са научног скупа који је одржан 30. маја 2014. године у Београду. Уредник монографије је проф. др Милена Божић. Монографија је подељена учесницима скупа Вирусна обољења јетре у трудноћи, који је одржан 29. маја 2015. године, а организатор је била: проф. др Милена Божић.

 

In memoriam

 

У 2015. години преминули су :

Проф. др Зорица Ајдуковић

Проф. др Милан Андрејевић

Проф. др Миодраг Војновић

Прим. др Драгољуб Иванковић

Проф. др Михајло Здравковић

Проф. др Божидар Јојић

Проф. др Ненад Обрадовић

Др Будимир Павловић

Прим. др Љубомир Костић

Проф. др Бранислав Димитријевић

Проф. др Петар Буждон

Проф. др Душан Дуњић

Проф. др Миодраг Карапанџић

Проф. др Војин Савић

Проф. др Nicolaos Lygidakis

Према накнадним сазнањима још 6 чланова преминуло је ранијих година:

Проф. др Богдан Бабић

Проф. др Осман Имами

Проф. др Живојин Цонић

Проф. др Мирослав Јеремић

Проф. др Изедин Османи

Прим. др Мустафа Даут