УТИЦАЈ РЕЗЕРВНИХ АНТИБИОТИКА НА РАЗВОЈ БАКТЕРИЈСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/12/2015,
Курс МИКРОХИРУРГИЈА СРЕДЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ УВА
 • Место: Клиника за болести ува, грла и носа, Клинички центар Војводине, Нови Сад
 • Време: 07/12/2015,
ОТОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОПШТИХ ОБОЉЕЊА
 • Место: А-1-2437/15
 • Време: 13/11/2015,
Савремени аспекти дијагностике и лечења колоректалног карцинома [измени] ↑ ↓ [под-ставке] [арх] [-]
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 12/11/2015,
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2428/15
EX VIVO експанзија ћелија плацентарне крви и њихова алогена трансплатација
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 02/11/2015, у 17 часова
Добротвори Српског лекарског друштва кроз историју
 • Место: Краљице Наталије бр. 3
 • Време: 30/10/2015, у 18 часова
Симпозијум КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА У КМЕ
 • Место: у Свечаној сали Матице српске у Новом Саду
 • Време: 17/10/2015,
Симпозијум КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА У КОНТИНУИРАНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ЕДУКАЦИЈИ
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 08/10/2015,
Курс ''Акутни коронарни синдром II: Диференцијална дијагноза и компликоване клиничке презентације са поремећајима ритма''
 • Место: Краљице Наталије 3
 • Време: 27/06/2015,
Симпозијум ''ШТА ЈЕ ЈОШ ПОТРЕБНО ДА СЕ ЗНА О БИПОЛАРНОМ АФЕКТИВНОМ ПОРЕМЕЋАЈУ''
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 11/06/2015,

страна 1 od 2 | следећа >