Симпозијум ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ
 • Место: Хотел М, Булевар Ослобођења 56а, Београд
 • Време: 16/12/2016, са почетком у 8:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-2943/16
Стручни састанак са приступним предавањима
 • Место: Краљице Наталије 3 на Зеленом венцу
 • Време: 09/12/2016, почетак предавања у 12:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-2994/16
Промоција књиге: "БИОГРАФИЈЕ ДУГОГОДИШЊИХ ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА"
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3
 • Време: 08/12/2016, у 12 часова
Курс: "МИКРОХИРУРГИЈА СРЕДЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ УВА"
 • Место: Клиникa за болести ува, грла и носа, Клинички центар Војводине, Нови Сад
 • Време: 05/12/2016, почетак предавања у 8:00
 • Акредитовано под бројем: А-1-2925/16
Курс: "НОВИ АНТИКОАГУЛАНТНИ ЛЕКОВИ: Питања и одговори из праксе"
 • Место: Хотел TAMI RESIDENCE, Ниш
 • Време: 18/11/2016, почетак предавања у 15:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-1003/16
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: простор САНУ-огранак у Новом Саду, Николе Пашића 6, Нови Сад
 • Време: 15/11/2016, у 09:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2827/15
Свечани скуп поводом 40 година од оснивања Академије медицинских наука СЛД
 • Место: Свсвечана сала Српске академије наука и уметности, Београд, Кнез Михаилова 35
 • Време: 28/10/2016, у 11 сати
Сaстaнaк Aкaдeмиje мeдицинских нaукa
 • Место: Крaљицe Нaтaлиje 3/I, Бeoгрaд
 • Време: 14/10/2016, са почетком у 9:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-2378/16
Сaстaнaк Aкaдeмиje мeдицинских нaукa и Гинeкoлoшкo aкушeрскe сeкциje
 • Место: Крaљицe Нaтaлиje 3/I, Београд
 • Време: 13/10/2016, са почетком у 11:00
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Пашићева 6, Нови Сад
 • Време: 20/09/2016, са почетком у 16:00
 • Акредитовано под бројем: А-1-1623/16

страна 1 od 3 | следећа >