Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Сремски Карловци, задужбина Радуловачки
 • Време: 16/09/2016, са почетком у 8:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-2346/16
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 22/06/2016, са почетком у 8:45 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1625/16 за лекаре, фармацеуте и психологе
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/06/2016, са почетком у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: V-902/16-II за стоматологе, лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Састанак ISACSa ESC , у оргзанизацији Академије медицински наука и Нуклеуса Европског Кардиолошког друштва
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3/1, Београд
 • Време: 13/06/2016, у 9,30 часова
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 05/06/2016, са почетком у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1575/16 за лекаре, фармацеуте и здравствене техничаре
Састанак Академије медицинских наука СЛД и Друштва лекара Војводине
 • Место: Сремски Карловци, сала Гимназије
 • Време: 26/05/2016, са почетком у 9,00 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Састанак Академије медицински наука
 • Место: Српско лекарско друштво Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 26/05/2016, у 9,30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1002/16 као курс лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здрав.техничаре
Академија медицинских наука - ''Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији''
 • Место: Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића 15, Ниш
 • Време: 21/05/2016, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1975/16 као симпозијум, за лекаре, стоматологе и стом.сестре
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 15/04/2016, са почетком у 8:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1004/16
Састанак Академије медицинских наука
 • Место: Регионални центар за образовање Горанска бб, Смедерево
 • Време: 02/04/2016, са почетком у 8:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-976/16

< претходна | страна 2 od 3 | следећа >