Академија медицинских наука - Симпозијум "хемотерапија и хемобиологија"
 • Место: Огранак САНУ у Новом Саду, Пашићева 6, Нови Сад
 • Време: 27/11/2018, у 12:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2219/18 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре. Предавачима је додељено 8 бодова, слушаоцима 4.
Академија медицинских наука - Симпозијум "холестеатом средњег ува: од морфологије до терапије"
 • Место: Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 23/11/2018, у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2218/18 за лекаре. Предавачима је додељено 8 бодова, слушаоцима 4.
Академија медицинских наука - Превенција исхемијског можданог удара у свакодневној клиничкој пракси
 • Место: Нови Сад
 • Време: 29/10/2018, у 12 часова
Академија медицнских наука - Гастроинтестиналне и хепатолошке компликације код болесника са хроничним болестима бубрега
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 05/10/2018, Почетак у 8:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2200/18 - за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, слушаоцима је додељено 6 бодова
Академија медицинских наука - семинар "Летња школа ОТОРИНИОЛАРИНГОЛОГИЈЕ"
-Ларингологија
-Хиургија главе и врата
 • Место: Задужбина Радуловачки, Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци
 • Време: 20/09/2018,
 • Акредитовано под бројем: А-1-2199/18 са 6 за учеснике, за лекаре
Академија медицинских наука - Стручни састанак - Превенција рака коже у Србији: нови изазови модалитети модерног начина лечења меланома коже
 • Место: ЗЦ Кладово, Дунавска 1-3, Кладово
 • Време: 10/09/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2240/18 за лекаре и медицинске сестре и здравствене техничаре. Слушаоцима су додељена 2 бода.
Академија медицинских наука и Друштво лекара Војводине - Семинар "Медицински и етички аспекти савремене науке и технологије"
 • Место: Огранак САНУ, Пашићева 6, Нови Сад
 • Време: 03/07/2018, у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-934/18 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте. Слушаоцима је додељено 6 бодова.
Академија медицинских наука - Симпозијум "да ли су резултати наших истраживања побољшали дијагностику и третман схизофреније"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/06/2018, у 8:45 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1658/18 за лекаре, фармацеуте и психологе. Слушаоцима су додељена 4 бода.
Академија медицинских наука - Симпозијум "40 година неуросонологије клинике за неурологију у Новом Саду"
 • Место: Хотел Дунав, Дунавска 5 у Сремским Карловцима
 • Време: 09/06/2018, у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 1657/18 за лекаре. Слушаоцима су додељена 4 бода.
Академија медицинских наука - Симпозијум о можданом удару
 • Место: Хотел Дунав, Дунавска 5 у Сремским Карловцима
 • Време: 08/06/2018, у 8:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А- 1-1656/18 за лекаре. Слушаоцима је додељено 5 бодова.

страна 1 od 3 | следећа >