АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД са УДРУЖЕЊЕМ „ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ“ организују симпозијум Дан једног здравља 2020 / One Health Day 2020
 • Место: online
 • Време: 03/11/2020,
Академија медицинских наука - 'Индивидуални избори у светлу глобалних изазова и циљева одрживог развоја'', проф. др Марија Јевтић
 • Место: Webinar
 • Време: 11/05/2020, и 21/5/2020 у 17 часова
Академија медицинских наука - Наночестице и микроформулације лекова у терапији малигних и метаболичких обољења
 • Место: предаваоница Катедре за фармакологију и токсикологију, Meдицински факултет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад
 • Време: 24/03/2020, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: Национални семинар 1. категорије (А-1-1472/19) са 12 бодова за предаваче и 6 бодова за учеснике (лекари, фармацеути, биохемичари)
Академија медицинских наука - Приступна предавања
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 11/03/2020, у 17 сати
Академија медицинских наука - Приступна предавања
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 04/03/2020, у 17 сати
Академија медицинских наука - Трансплантација бубрега као терапија избора у лечењу терминалне бубрежне инсуфицијенције
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/02/2020, у 17 часова
Академија медицинских наука - Предавања новоизабраних редовних чланова
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд.
 • Време: 25/02/2020, у 17 сати
Академија медицинских наука - Приступна предавања
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 19/02/2020, у 17 сати у свечаној сали
Академија медицинских наука - Симпозијум "ЧИСТ КАНАЛ КОРЕНА ЗУБА - ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕНДОДОНТСКИ УСПЕХ"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 17/01/2020,
 • Акредитовано под бројем: В-1-1300/19-II слушаоцима су додељена 4 бода

страна 1 od 1