АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ЖИВОТ СА COVID-19
 • Место:
 • Време: 13/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-937/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и доделио учесницима 4 бода.
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СЛД Водичи добре клиничке праксе у примарној здравственој заштити. Промоција водича „Главобоље у примарној здравственој заштити“
 • Место: Београд, Краљице Наталије 3
 • Време: 24/11/2021, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1197/21 за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте са 2 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – БОЛЕСТИ БУБРЕГА: РАЗЛИКЕ МЕЂУ ПОЛОВИМА
 • Место:
 • Време: 04/11/2021, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-315/21 за лекаре и биохемичаре са 4 бода за учеснике
Академија медицинских наука СЛД - Дан Једног здравља 2021 / One Health Day 2021
 • Место:
 • Време: 03/11/2021, у 9.30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1155/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, ветеринаре, биологе са 5 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - СЕЋАЊЕ НА ПРОФ. ДР БРАНКА РАДУЛОВИЋА, ПРВОГ ПРЕДСЕДНИКА МЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ СЛД, У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА ИНСТИТУТА ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
 • Место: Свечана сала СЛД, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 30/09/2021, у 12:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1211/21 за лекаре са 2 бода
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ СИСТЕМА - ПРИОРИТЕТ И ЗНАЧАЈ
 • Место:
 • Време: 07/09/2021, у 18:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1198/21 за лекаре, биохемичаре, стоматологе, фармацеуте, медицинске сестре, здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД и АКАДЕМИЈA ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ - МЕДИЦИНА И ИНЖЕЊЕРСТВО: неисцрпни извор изазова за сарадњу
 • Место: Свечана сала Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/06/2021, у 11.00 сати
 • Акредитовано под бројем: А-1-939/21 за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте са 4 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКЕ И МЕНТАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ COVID-19
 • Место:
 • Време: 28/05/2021, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-922/21 за лекаре, фармацеуте и стоматологе са 2 бода за учеснике
ISRAELI NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
 • Место:
 • Време: 27/05/2021, у 18:00 сати
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ДУГОРОЧНИ ЕФЕКТИ КОВИД-19 НА ЗДРАВЉЕ – ДОСАДАШЊА САЗНАЊА И НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА
 • Место:
 • Време: 13/05/2021, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: акредитација код Здравственог савета Србије у току

страна 1 od 2 | следећа >