ПРЕДСЕДНИШТВO


Председник: 
Проф. др Љубица Ђукановић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1996. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Почасни председник:
Проф. др Павле Миленковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1996. године
Професор Стоматолошког факултета и Научни саветник у Институту за медицинска истраживањаУниверзитета у Београду

Потпредседник:
Проф. др Драгослав Стаменковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука од 2006. године
Професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Генерални секретар: проф. др Нада Димковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука од 2006. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Чланови:
Проф. др Милан Бреберина, Нови Сад
Проф. др Мирјана Готић, Београд
Проф. др Драгослава Ђерић, Београд
Проф. др Михајло Ђорђевић, Ниш
Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад
Проф. др Весна Кесић, Београд
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

НАУЧНО ВЕЋЕ

Председник: проф. др Радојка Коцијанчић, Београд
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1998. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник: проф. др Драган Данкуц, Нови Сад
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2013. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Секретар: Научни саветник др Гордана Богдановић, Нови Сад
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2013. године
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

Чланови:
Проф. др Светолик Аврамов, Нови Сад
Проф. др Радован Богдановић, Београд
Проф. др Милена Божић, Београд
Проф. др Зорана Васиљевић, Београд
Проф. др Славољуб Живковић, Београд
Проф. др Обрад Зелић, Београд
Проф. др Невена Калезић, Београд
Проф. др Гордана Коцић, Ниш
Проф. др Зоран Крстић, Београд
Проф. др Душан Лалошевић, Нови Сад
Академик Милорад Митковић, Ниш
Проф. др Радован Цвијановић, Нови Сад


ВОЈВОЂАНСКИ ОГРАНАК АКАДЕМИЈЕ


Председник: проф. др Светолик Аврамов
Секретар: проф. др Момир Миков

ОГРАНАК АКАДЕМИЈЕ У НИШУ

Председник: Академик Милорад Митковић
Секретар: проф. др Гордана Коцић


ЧЛАНОВИ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА МОНОГРАФИЈА АКАДЕМИЈЕ

Главни и одговорни уредник: проф. др Павле Миленковић
Заменик главног и оговорног уредника: проф. др Нада Димковић
Чланови:
Проф. др Милена Божић, Београд
Др Зоран Вацић, Београд
Проф. др Слободан Голубовић, Београд
Проф. др Драгослава Ђерић, Београд
Проф. др Видосава Ђорђевић, Ниш
Проф. др Обрад Зелић, Београд
Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић, Београд
Проф. др Небојша Јовић, Београд
Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад
Проф. др Зоран Латковић, Београд
Академик Милорад Митковић, Ниш
Проф. др Маријан Новаковић, Београд
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

СЕКРЕТАРИЈАТ ХИРУРШКЕ НАУЧНЕ ГРУПЕ
Председник
Проф. др Радован Цвијановић, хирург, Нови Сад
Потпредседник
Проф. др Небојша Станковић, хирург, Београд
Секретар
Проф. др Небојша Радовановић, хирург, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ НАУЧНЕ ГРУПЕ ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ
Председник
Проф. др Зорана Васиљевић, кардиолог, Београд
Потпредседник
Проф. др Невенка Рончевић, педијатар, Нови Сад
Секретар
Проф. др Милан Недељковић, кардиолог, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ НАУЧНЕ ГРУПЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНУ МЕДИЦИНУ
Председник
Проф. др Славољуб Живковић, стоматолог, Београд
Потпредседник
Проф. др Душан Лалошевић, патолог, Нови Сад
Секретар
Научни саветник др Владан Чокић, хематолог-истраживач, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
Председник, потпредседник, генерални секретар
Проф. др Љубица Ђукановић, Београд
Проф. др Драгослав Стаменковић, Београд
Проф. др Нада Димковић, Београд

Председник и потпредседник Научног већа
Проф. др Радојка Коцијанчић, Београд
Проф. др Драган Данкуц, Нови Сад

Председници научних група
Проф. др Радован Цвијановић, Нови Сад
Проф. др Зорана Васиљевић, Београд
Проф. др Славољуб Живковић, Београд