Март

ТРУДНОЋА, КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ И ТЕРАПИЈА Организатор: проф. др Зорана Васиљевић

ХЕМОРАГИЈСКЕ ГРОЗНИЦЕ И ЛЕПТОСПИРОЗЕ - ЗНАЧАЈ КЛИНИЧКОЕПИДЕМИОЛОШКОГ И ПАТОХИСТОЛОШКОГ НАЛАЗА Организатори: проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Микић

Прим. др Александар Недок најавио је промоцију књиге ВАЉЕВО, СРПС­ КИ РАТНИ ХИРУРШКИ ЦЕНТАР И ГРАД­БОЛНИЦА У ЕПИЦЕНТРУ ВЕЛИКЕ ЕПИДЕМИЈЕ 1914­1915. Промоција ће бити одржана у Београ­ ду и Ваљеву.

Април

ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ АНОРЕКТАЛНИХ АНОМАЛИЈА - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП Организатор: проф. др Марија Лукач

ЛЕКАРИ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ У XXI ВЕКУ Организатори: прим. др Владимир Јокановић и др Славица Жижић

ЗНАЧАЈ ПАТОХИСТОЛОШКОГ НАЛАЗА КОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ОРГАНА Организатори: проф. др Јован Димитријевић и проф. др Ђоко Максић

Maj

ОТАЛГИЈА - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП Организатор: проф. др Драгослава Ђерић

ХИРУРГИЈА МЕЛАНОМА У ЕРИ ИНОВАТИВНЕ ТЕРАПИЈЕ Организатор: проф. др Дејан Николић. Термин одржавања: 13. мај 2017

НЕАЛКОХОЛНИ СТЕАТОХЕПАТИТИС И ДРУГЕ НЕАЛКОХОЛНЕ МАСНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ У ОДРАСЛИХ И ДЕЦЕ Организатори: проф. др Милена Божић и др Ивана Милошевић, Клиника за инфективне и тропске болести КЦС

НАНОМАТЕРИЈАЛИ У ЕНДОДОНЦИЈИ И ИНЖЕЊЕРСТВУ КОШТАНОГ ТКИВА Организатор: проф. др Славољуб Живановић. Термин одржавања 15. мај 2017.

ИНТРАОПЕРАТИВНА ПАТОХИСТОЛОШКА И ЦИТОЛОШКА ДИ­ ЈАГНОСТИКА Организатор: проф. др Марјан Мицев

Јун

ДА ЛИ СУ АТИПИЧНИ АНТИПСИХОТИЦИ ИСПУНИЛИ ОЧЕКИВАЊА? Организатор: проф. др Мирослава Јашовић - Гашић

Септембар

ЛЕТЊА ШКОЛА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ - ОТОЛОГИЈА Организатор: проф. др Драган Данкуц

ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ (МИРНОДОПСКЕ ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ, РАТНЕ ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ, ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ, АНЕСТЕЗИОЛОШКИ АСПЕКТИ ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ) Организатори: проф. др Небојша Станковић, проф. др Мирослав Стоја­ новић, проф. др Анђелка Славковић и проф. др Предраг Ромић

ПЕРИОДИЧНИ СИНДРОМ КОД ДЕЦЕ Организатори: проф. др Недељко Радловић и др Боривој Марјановић, на­ учни саветник

Октобар

СЕКУНДАРНИ ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУПИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ Организатори: проф. др Бранислав Донфрид и проф. др Нада Димковић

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ТРОМБОЦИТНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД БОЛЕСНИКА СА МИЈЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИМ НЕОПЛАЗМАМА, У ЕРИ МОЛЕКУЛАРНИХ МАРКЕРА Организатор: проф. др Мирјана Готић

ПОРЕМЕЋАЈ ИНТЕРАКЦИЈЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ И РАЗВОЈ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ Организатор: проф. др Борислав Каменов

КАРЦИНОМ ДОЈКЕ: НОВИНЕ У МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРИСТУПУ Организатор: проф. др Бранислав Голднер

ИСТАКНУТИ ЛЕКАРИ ДЛВ У ВРЕМЕНУ 1945­2016. ГОДИНЕ Организатори: прим. др Владимир Јокановић, проф. др Драган Данкуц, проф. др Светолик Аврамов и проф. др Милорад Жикић

МЕДИЦИНСКИ И ЕТИЧКИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Организатори: проф. др Кармен Станков и проф. др Момир Миков

Термин одржавања: 5. октобар 2017. или 5. јун 2018. године

Децембар

МИКРОХИРУРГИЈА СРЕДЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ УХА Организатор: проф. др Драган Данкуц

За 2017. годину планиране су и следеће активности:

РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ПЕДИЈАТРИЈИ Организатор: проф. др Недељко Радловић

ЕРИТЕМСКИ ЛУПУС - ИЗАЗОВ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ, КЛАСИФИКАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ Организатори: проф. др Ђорђије Карадаглић и проф. др Марина Јовановић

РАДИОНУКЛЕОИДНЕ МЕТОДЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМА Предавач: проф. др Слободан Илић. Предавање ће се одржати у оквиру акредитованог курса.

ПЕТИ КОНГРЕС СРПСКЕ ТРАУМАТОЛОШКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ КУРС ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА ПРЕЛОМА Организатор: проф. др Милорад Митковић. Академија ће бити суоргани­ затор.

III НАУЧНИ СКУП ГИНЕКОЛОГА СРБИЈЕ И СЛОВЕНИЈЕ Организатори: проф. др Петар Драча, проф. др Снежана Ракић и проф. др Адолф Луканович. Термин одржавања: октобар 2017.

АКТУЕЛНОСТИ У МЕДИЦИНИ 5 Организатор: проф. др Љубица Ђукановић. У организацији АМН СЛД и Одбора за КМЕ СЛД.

ДРУГИ КОНГРЕС 34. ОГРАНКА АМЕРИЧКОГ УДРУЖЕЊА КАРДИОЛОГА ЗА СРБИЈУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ Организатор: проф. др Милан Недељковић. Академија ће бити суоргани­ затор.

Термин одржавања: 3­4. март 2017. године. Место одржавања: Хотел М у Београду.

Акредитовани скупови из 2016. године који ће бити поновљени у 2017. години:

НОВИ АНТИКОАГУЛАНТНИ ЛЕКОВИ - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗ ПРАКСЕ Организатор: проф. др Зорана Васиљевић

Евиденциони број курса: А-1003/16, акредитација важи до 3. марта 2017. године.

НЕФРОЛОШКО УРОЛОШКИ КОНСЕНЗУС Организатори: проф. др Нада Димковић и проф. др Вишња Лежаић

Евиденциони број курса: А-1-1004/16, акредитација важи до 3. марта 2017. године.

Термин одржавања: 24. фебруар 2017. године. Место одржавања: Смедерево.

ПРОФИЛАКСА БЕСНИЛА И ДРУГИХ ЗООНОЗА КОЈЕ ПРЕНОСЕ ПСИ, МАЧКЕ И ДИВЉЕ КАНИДЕ Организатор: проф. др Душан Лалошевић. Пастеров завод у сарадњи са Академијом.

Евиденциони број курса: А-1-1657/16, акредитација важи до 18. августа 2017. године.

Термин одржавања: фебруар 2017. Место одржавања: Кула.

Остали термини и место одржавања курса биће утврђени у складу са по­ зивима подружница СЛД.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ФИЗИОЛОШКИХ И ПАТОФИ ЗИОЛОШКИХ ЕФЕКАТА АЗОТ - МОНОКСИДА Организатор: проф. др Видосава Ђорђевић

Евиденциони број курса: А-1-1002/16, акредитација важи до 3. марта 2017. године.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТОМАТОЛОГИЈИ Организатор: проф. др Обрад Зелић

Евиденциони број симпозијума: А-1-975/16, акредитација важи до 3. мар-та 2017. године.

САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ АНТИМИКРОБНЕ ТЕРАПИЈЕ Организатори: проф. др Мијомир Пелемиш, проф. др Милена Божић и проф. др Стеван Баљошевић

Евиденциони број симпозијума: А-1-1575/16, акредитација важи до 23. маја 2017. године. Термин одржавања: 1. април 2017. Место одржавања: Подружница Смеде­рево, у оквиру смедеревских дана.

За Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца предложене су две теме:

• ИСХРАНА ОДОЈЧЕТА ИЛИ ИСХРАНА У НАЈМЛАЂОЈ ЖИВОТНОЈ ДОБИ

• ПРЕВЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ (У ДЕЧЈОЈ ДОБИ) Организатор: проф. др Недељко Радловић Термини одржавања: март или април 2017.

Приступна предавања у 2016. години пријавили су следећи ванредни чланови Академије:

1. Белић проф. др Бранислава, трансфузиолог, Нови Сад

2. Вулићевић проф. др Зоран, дечја и превентивна стоматологија, Београд

3. Вукчевић проф. др Владан, кардиолог, Београд

4. Јаковљевић проф. др Михајло, клинички фармаколог, Крагујевац

5. Јанић проф. др Драгана, педијатар, Београд

6. Калезић проф. др Невена, анестезиолог, Београд

7. Козарски проф. др Јефта, спец. пластичне хирургије, Београд

8. Коцић проф. др Гордана, спец. биохемије, Ниш

9. Лукач проф. др Марија, хирург-дечја хирургија, Београд

10. Марковић проф. др Алекса, орални хирург, Београд

11. Марковић проф. др Дејан, дечја и превентивна стоматологија, Београд

12.Николић проф. др Дејан, хирург, Београд

13. Радуловић др Синиша, научни саветник, клинички фармаколог, Бeоград

14. Славковић проф. др Анђелка, хирург - дечја хирургија, Ниш

15. Сланкаменац проф. др Петар, неуролог, Нови Сад

16. Станков проф. др Кармен, спец. биохемије, Нови Сад

17. Стојановић проф. др Мирослав, хирург, Ниш

18. Стокић проф. др Едита, ендокринолог, Нови Сад


Предавања ће се одржати 2017. године. Распоред ће бити утврђен у договору с предавачима.

У 2017. години приступна предавања треба да одрже ванредни чланови Академије изабрани 2013. године: проф. др Ида Јовановић, проф. др Брани-мир Несторовић и проф. др Павле Милошевић.