Јануар

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА ИНСТИТУТА ЗА НЕФРОЛОГИЈУ И ХЕМОДИЈАЛИЗУ У НИШУ 1973-2016.

Организатор: Огранак Академије у Нишу

Време одржавања: 13. јануар 2016. године у Нишу

 

Фебруар

АНТИКОАГУЛАНТНИ ЛЕКОВИ, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗ ПРАКСЕ

Организатор: Проф. др Зорана Васиљевић

 

Март

САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ У ТРЕТМАНУ ТУМОРА НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ

Организатор: Проф. др Радован Цвијановић

Време одржавања: март 2016. године у Новом Саду

Симпозијум поводом Светског дана бубрега: УЛОГА НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ У МОДЕРНОЈ НЕФРОЛОГИЈИ

Организатор: Огранак Академије у Нишу

Време одржавања: 13. март 2016. године у Нишу

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРАКСУ

Организатори: академик Радоје Чоловић и проф. др Љубица Ђукановић

Време одржавања: друга половина марта 2016. године

 

ТРАНССЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА: 25 ГОДИНА ПОСЛЕ

Организатор: проф. др Мирослав Ђорђевић

Време одржавања: друга половина марта 2016. године.

 

Април

КОМОРБИДИТЕТИ У АКУТНОМ ИНФАРКТУ МИОКАРДА

Организатор: Проф. др Зорана Васиљевић

Време и место одржавања: 2. април 2016. године у Смедереву у оквиру Смедеревских дана

 

НЕФРОЛОШКО УРОЛОШКИ КОНСЕНЗУС

Организатори: проф. др Нада Димковић и проф. др Вишња Лежаић

НАНОСТРУКТУРНИ БИОМАТЕРИЈАЛИ - ИМА ЛИ РЕШЕЊА ЗА БУДУЋНОСТ ? Организатор: проф. др Славољуб Живковић

 

ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ

Организатор: проф. др Драгослава Ђерић

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ФИЗИОЛОШКИХ И ПАТОФИЗИОЛОШКИХ ЕФЕКАТА АЗОТ - МОНОКСИДА

Организатор: проф. др Видосава Ђорђевић

 

Мај

Симпозијум посвећен Балканској ендемској нефропатији поводом отварања Центра за изучавање Балканске ендемске нефропатије и бубрега уротелијума при Медицинском факултету у Нишу.

Организатор: Огранак Академије у Нишу

Време одржавања: 06. мај 2016. године

 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТОМАТОЛОГИЈИ

Организатори: проф. др Драган Белоица и проф. др Обрад Зелић

Место и време одржавања: Ниш, 21. мај 2016. године

 

ЗНАЧАЈ ГЕНЕТСКОГ ИСПИТИВАЊА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ

Организатори: проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Данкуц

Време и место одржавања: 26. мај 2016. године. Сремски Карловци

Истовремено се планира и промација монографије са скупа Клиничка патологија у континуираној медицинској едукацији, (одржаног 08.10.2015. у Београду и 17.10.2015. у Новом Саду)

 

РЕЗИСТЕНЦИЈА БАКТЕРИЈА У НОВОМ ТЕРАПИЈСКОМ СВЕТЛУ

Организатори: проф. др Мијомир Пелемиш, проф. др Милена Божић и проф. др Стеван Баљошевић

Време одржавања: 27. мај 2016. године

 

СИМПОЗИЈУМ НОВИНЕ У ЛЕЧЕЊУ СТРУКТУРНИХ БОЛЕСТИ СРЦА, одржаће се 28. маја 2016. године у оквиру Првог конгреса Огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску. Академија медицинских наука је суорганизатор

Председавајући: проф. др Милан Недељковић и проф. др Бранко Белеслин

 

Јун

ШКОЛА ОРЛ

Организатор: проф. др Драган Данкуц

 

ТЕРАПОРЕЗИСТЕНЦИЈА: САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ПСИХИЈАТРИЈИ

Организатор:Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић

 

Септембар

ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ

Организатори: проф. др Небојша Станковић и проф. др Мирослав Милићевић

 

Октобар

СИМПОЗИЈУМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА ТРАНСПЛАТАЦИЈЕ БУБРЕГА И ЗАВЕШТАЊА ОРГАНА

Организатор: Огранак Академије у Нишу

 

ПРЕКАНЦЕРОЗНА СТАЊА И ЧИНИОЦИ РИЗИКА

Организатор: проф. др Стеван Поповић

Време одржавања: 09. октобар 2016. године

 

ДОПРИНОС САВРЕМЕНИХ ЛЕКАРА СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ И КЊИЖЕВНОСТИ

Организатор: прим. др Владимир Јокановић

 

ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ ЛОКАЛИЗОВАНОГ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ

Организатори: проф. др Јован Димитријевић и проф. др Снежана Церовић

 

ЕРИТЕМСКИ ЛУПУС - ИЗАЗОВ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ, КЛАСИФИКАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ

Организатор: проф. др Ђорђије Карадаглић

Време одржавања: 21. октобар 2016. године

 

Новембар

ПЕРСОНАЛИЗОВАНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА у организацији Академије медицинских наука СЛД и Секције за клиничку фармакологију СЛД

Организатори: проф. др Момир Миков и прим. др Драгана Маца-Кастратовић

 

АКАДЕМСКЕ ВЕШТИНЕ, ЕТИКА И НАУКА: ЕТИКА ПУБЛИКОВАЊА У БИОМЕДИЦИНИ

Организатори: Научни саветник др Љиљана Вучковић-Декић и проф. др Небојша Арсенијевић

 

Децембар

КУРС МИКРОХИРУРГИЈЕ

Организатор: проф. др Драган Данкуц

 

За 2016. годину предложене су и следеће активности:

 

НОВЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕУМАТОИДНОГ АРТРИТИСА

Организатор: проф. др Немања Дамјанов

 

Скупови:

АКТУЕЛНЕ ПАРАЗИТОЗЕ У СРБИЈИ С НАРОЧИТИМ ОБЗИРОМ НА ПЕДИЈАТРИЈСКУ ПОПУЛАЦИЈУ и

ПРОФИЛАКСА БЕСНИЛА И ДРУГИХ ЗООНОЗА КОЈЕ ПРЕНОСЕ ПСИ, МАЧКЕ И ДИВЉЕ КАНДИДЕ у организацији Пастеровог завода, Академија је суорганизатор, планирају се за прву половину 2016. године.

Организатор је проф. др Душан Лалошевић.

До маја 2016. године приступна предавања треба да одрже ванредни чланови Академије изабрани 2013. године: проф. др Ида Јовановић, проф. др Бранимир Несторовић и проф. др Павле Милошевић.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЗА НОВЕ ЧЛАНОВЕ АКАДЕМИЈЕ ОДРЖАЋЕ СЕ МАЈА 2016. ГОДИНЕ.

ЈУБИЛЕЈ ПОВОДОМ 40 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА биће обележен пригодним програмом крајем 2016. године

 

За Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца предложене су теме:

 

НАГЛУВОСТ, ЗУЈАЊЕ И ГЛУВОЋА

Проф. др Драгослава Ђерић

Март или април 2016.

 

ЗНАЧАЈ ПАТОХИСТОЛОШКОГ НАЛАЗА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ

Проф. др Јован Димитријевић