Sava Centar

Место: Сава Центар, Београд
Време: 27/04/2018, са почетком у 9 часова
Акредитовано под бројем: А-1-915/18 за лекаре и стоматологе, слушаоцима је додељено 5 бодова

Електронска пријава Преузми обавештење
Академија медицинских наука
 • Место: Пролом бања Куршумлија
 • Време: 04/05/2018, у 9:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-936/18 за лекаре и стоматологе са 6 бодова слушаоци
Академија медицинских наука - Симпозијум регенеративна медицина и стоматологија на основу матичних ћелија
 • Место: Сава Центар, Београд
 • Време: 27/04/2018, са почетком у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-915/18 за лекаре и стоматологе, слушаоцима је додељено 5 бодова
Академија медицинских наука - Симпозијум "кардиометаболички ризик код гојазних особа: превенција и терапија"
 • Место: Привредна комора Војводине, Мастер центар, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
 • Време: 13/04/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2707/17 за лекаре
Академија медицинских наука - Aтријална фибрилација: болест која "лиже срце, а уједа мозак" и нови антикоагулантни лекови
 • Место: Регионални центар за образовање, Горанска б.б, Смедерево.
 • Време: 30/03/2018, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-932/18
Академија медицинских наука - Међународни симпозијум "Oрална патологија особа са посебним потребама – Изазов за превенцију и терапију"
 • Место: Сава Центар, Београд
 • Време: 30/03/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 913/18 је акредитован за лекаре и стоматологе, 9 бодова за усмену презентације (0,5 бодова за коауторе), 7 бодова за постер презентацију (0,5 бодова за коауторе) и 6 бодова за пасивно учешће.

страна 1 од 2 | следећа >