Sava Centar

СИМПОЗИЈУМ "МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У ПСИХИЈАТРИЈИ" Место: Српско лекарско друштвo, Џорџа Вашингтона 19, Београд
Време: 4/6/2019, са почетком у 8:45 часова
Акредитовано под бројем: А-1-1404/19

Академија медицинских наука - Симпозијум о можданом удару
 • Место: хотел Дунав, Дунавска 5 у Сремским Карловцима
 • Време: 14/06/2019 - 15/06/2019 са пoчетком у 9:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-1405/19 - слушаоци 5 бодова
Академија медицинских наука - Симпозијум "Мултидисциплинарни приступ у психијатрији"
 • Место: Српског лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019 у 8:45
 • Акредитовано под бројем: А-1-1404/19
 • Котизација од 5.000,00 динара, уплаћује се на рачун Српског лекарског друштва: 205-8041-21 са позивом на број 694/број лиценце. Чланови Академије медицинских наука СЛД не плаћају котизацију.

Академија медицинских наука - Обавештење "Pathogenesis, diagnosis and therapy of myeloproliferative neoplasm"
 • Место: Хотел "Hilton", Краља Милана 35, Београд
 • Време: 08/05/2019 - 10/05/2019
 • Акредитовано под бројем: A-1-904/19 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и молекуларне биологе са 8 бодова
 • http://www.mpneuronet.eu/

Академија медицинских наука - Симпозијум "Мултидисциплинарни приступ пацијентима"
 • Место: Клиничко болнички центар Приштина - Грачаница
 • Време: 28/03/2019 у 8 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-906/19 за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Слушаоцима су додељена 4 бода.
 • Потврде о учешћу(сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва - ДЛВ, за остале лекаре 2000,00 динара, за медицинске сестре и здравствене техничаре 500,00 динара.

Академија медицинских наука - Симпозијум "Старење и канцер"
 • Место: Огранак САНУ у Новом Саду, Пашићева 6
 • Време: 21/03/2019 у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-902/19 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте. Слушаоцима су додељена 4 бода.
 • Потврде о учешћу (сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва - ДЛВ, док остали плаћају 2000,00 динара.

страна 1 од 1