Sava Centar

НОВИ
Национални водич добре клиничке праксе

Главобоље у примарној здравственој заштити

Sava Centar

1976‒2021.

45 година од оснивања
Академије медицинских наука
Српског лекарског друштваSava Centar

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

нови члан

FEDERATION OF EUROPEAN ACADEMIES OF MEDICINE

https://www.feam.eu/

Najnovije vesti iz FEAM-a: https://www.feam.eu/activities/

Sava Centar

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и
Академије инжерењских наука Србије

АКАДЕМИЈA МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА


ПОЗИВА


ЧЛАНОВЕ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД

ДРУШТВО ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ДРУШТВО ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ПОДРУЖНИЦЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД

да предложе кандидате за избор у чланство Академије медицинских наука Српског лекрског друштваАКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ СИСТЕМА - ПРИОРИТЕТ И ЗНАЧАЈ
  • Време: 07/09/2021 у 18:00 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1198/21 за лекаре, биохемичаре, стоматологе, фармацеуте, медицинске сестре, здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД и АКАДЕМИЈA ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ - МЕДИЦИНА И ИНЖЕЊЕРСТВО: неисцрпни извор изазова за сарадњу
  • Место: Свечана сала Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Београд
  • Време: 24/06/2021 у 11.00 сати
  • Акредитовано под бројем: А-1-939/21 за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте са 4 бода за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКЕ И МЕНТАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ COVID-19
ISRAELI NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
  • Време: 27/05/2021 у 18:00 сати
  • Inherited Breast and Ovarian Cancer Genetic Testing: From Gene Discovery to Precision Medicine and Public Health

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ДУГОРОЧНИ ЕФЕКТИ КОВИД-19 НА ЗДРАВЉЕ – ДОСАДАШЊА САЗНАЊА И НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА
  • Време: 13/05/2021 у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: акредитација код Здравственог савета Србије у току

< претходна | страна 2 од 3 | следећа >