Академија инжењерских наука Србије

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва потписала је 26. фебруара 2020. године протокол о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије.

Сарадња академија се успоставља са циљем да се допринесе размени искустава и знања инжењера и лекара, подстакну нова мултидисциплинарна научна истраживања, али и да се предузму активности које би водиле дефинисању законских оквира националних академија и њиховог места у научној заједници Србије на начин како су то регулисале западне европске земље и земље из нашег најбилижег окружења.

Потписивање протокола о сарадњи