Проф. др Драган Микић
Уводна реч

Проф. др Драган Микић
Од ковида до постковида - уводно предавање

Проф. др Драгана Јовановић
Постковид пулмонални поремећаји

Проф. др Бранко Белеслин
Постковид кардиолошки поремећаји

Проф. др Вишња Лежаић
Постковид и бубрежни поремећаји

Проф. др Петар Сланкаменац
Постковид неуролошки поремећаји