Министарство здравља Републике Србије је прихватило предлог председништва Академије медицинских наука Српског лекарског друштва  и 13. новембра 2019. године доставило Академији писмену сагласност (број: 500-01-1408/2019-0) да председништво  Академије медицинских наука СЛД у сарадњи са Министарством здравља руководи израдом нових и ажурирањем постојећих водича добре клиничке.

Да би се израда водича прилагодила новој организацији било је неопходно да се припреми иновирано Упутство за израду, развој и примену водича добре клиничке праксе.  Израдила га је радна група Академије у сарадњи са Министарством здравља и оно је у погледу методологије израде и процене водича у потпуној сагласности са претходним упутствима која су следила принципе израде водича земаља Европске уније. 

Дана 13. октобра 2020. године у сали Српског лекарског друштва представљено је Упутство за израду, развој и примену водича добре клиничке праксе које је сада доступно на овој интернет страни и на интернет страни Министарства здравља.

Преузми упутство